Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی حاشیه بازاریابی انگور و کشمش در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 213 تا 238)

کلید واژه های ماشینی : حاشیه‌های بازاریابی انگور و کشمش ، بررسی حاشیه‌های بازاریابی انگور ، کشمش ، انگور ، بازاریابی ، حاشیه بازاریابی ، صادرات ، برآورد توابع حاشیه بازاریابی کشمش ، خرده‌فروشی ، قیمت خرده‌فروشی و قیمت عمده‌فروشی

با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی کشمش و انگور در اقتصاد ملی و استعدادهای بالقوه فراوان کشور برای ارتقاء کمی و کیفی این گروه از محصولات و با عنایت به رقابت‌های جهانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی و پتانسیل بالای محصول کشمش برای صادرات، در این تحقیق جهت بررسی حاشیه های بازاریابی انگور و کشمش در ایران از آمار سری زمانی مربوط به سال های 80-1360 و جهت شناسایی مسیرهای بازاررسانی دو محصول از اطلاعات پیمایشی استان خراسان استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که طی دوره مورد مطالعه متوسط حاشیه خرده‌فروشی دو محصول از حاشیه عمده‌فروشی آنها بیشتر بوده و متوسط ضریب هزینه بازاریابی انگور و کشمش بترتیب 7/49 و 59/25 درصد می‌باشد. بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی با استفاده از توابع اضافه بهاء و هزینه بازاریابی کشمش حاکی از تأثیر عواملی همچون میزان صادرات، میزان تولید محصول، قیمت خرده‌فروشی و قیمت عمده‌فروشی بوده است. افزون بر این، مهمترین عوامل مؤثر بر حاشیه‌های بازاریابی انگور، شاخص هزینه‌های حمل ونقل، میزان تولید انگور، قیمت خرده‌فروشی و قیمت عمده‌فروشی می‌باشد. همچنین در این مطالعه به منظور پی بردن به مسائل و تنگناهای بازاریابی محصولات مذکور، سهم تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش از قیمت نهایی آنها محاسبه گردید که نتایج حاکی از افزایش سهم خرده فروش و کاهش سهم تولیدکننده و عمده فروش از قیمت نهایی انگور و کشمش طی دوره مورد مطالعه بوده است.

خلاصه ماشینی:

"چکیده با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی کشمش و انگور در اقتصاد ملی و استعدادهای بالقوه فراوان کشور برای ارتقاء کمی و کیفی این گروه از محصولات و با عنایت به رقابت‌های جهانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی و پتانسیل بالای محصول کشمش برای صادرات، در این تحقیق جهت بررسی حاشیه های بازاریابی انگور و کشمش در ایران از آمار سری زمانی مربوط به سال های 80-1360 و جهت شناسایی مسیرهای بازاررسانی دو محصول از اطلاعات پیمایشی استان خراسان استفاده شده است. جدول شماره 4ـ نتایج حاصل از برآورد حاشیه های بازاریابی انگور ایران[به تصویر صفحه مراجعه شود] مأخذ: یافته های تحقیق نتایج نشان می‌دهد که شاخص هزینه‌های حمل و نقل ومیزان تولید داخلی انگور بترتیب رابطه مثبت و منفی با حاشیه کل بازاریابی انگور ایران دارند و از لحاظ آماری نیز معنی‌دار می‌باشد. جدول 6ـ سهم تولیدکننده، سهم خرده‌فروشی و سهم عمده‌فروشی از قیمت نهایی کشمش طی سالهای 80-1360 (درصد)سالسهم تولیدکنندهسهم خرده‌فروشسهم عمده‌فروش13605/608/186/2013611/686/132/1813629/618/231/1413632/587/269/1413644/579/246/1713658/554/178/2613664/672/176/1513675/695/169/1313688/567/145/2813696/583/281/1313705/381/294/3213714/669//176/1513726/547/256/1913735/737/96/1613741/632/167/201375455/255/2913761/7359/2113774/611/214/1513786/743/129/1213795/592/282/1213805/589/305/10میانگین طی دوره1/613/206/18 مأخذ: یافته‌های تحقیق جمع‌بندی و ملاحظات بر اساس نتایج بدست آمده در نظام بازاررسانی انگور و کشمش طی دوره 80-1360، سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی محصولات مذکور پایین بوده و دارای روندی نزولی بوده و این سهم در مورد انگور (3/50 درصد) نسبت به کشمش (1/61 درصد) کمتر می‌باشد و با توجه به اینکه خدمات بازاریابی براساس شواهد طی دوره مذکور در ایران تنها شامل حمل و توزیع بوده و خدمات بسته‌بندی و فرآوری برای عرضه داخلی ناچیز می‌باشد، لذا پیشنهاد می‌شود با اعمال نظام صحیح قیمت‌گذاری و مدیریت قوی در زمینه سیاست‌های حمایتی از کشاورزان به خصوص سیاست‌های قیمتی، قدرت چانه‌زنی باغداران در زمان فروش را افزایش دهند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.