Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب و کار سازمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 151 تا 180)

کلید واژه های ماشینی : فناوری اطلاعات ، سنجش هم‌سویی استراتژی فناوری اطلاعات ، هم‌سویی استراتژی فناوری اطلاعات ، هم‌سویی فناوری اطلاعات و کسب ، استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی ، فناوری اطلاعات و استراتژی کسب ، میزان هم‌سویی استراتژی فناوری اطلاعات ، استراتژی ، سازمان ، سنجش میزان هم‌سویی استراتژی فناوری

همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار یکی از اساسی‌ترین مسائل مورد نظر مدیران فناوری اطلاعات و مدیران ارشد سازمان می‌باشد. در این مقاله به سنجش میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی‌کسب و‌کار در یک سازمان با استفاده از مدل ارتقاء‌یافته بلوغ همسویی لوفتمن پرداخته شده است. بررسی میزان اهمیت عوامل همسویی در سازمان موردنظر نشان می‌دهد که عوامل مشارکت، عوامل مدیریت و سطح اعمال اختیار و عوامل ارتباطات به ترتیب بیشترین میزان اهمیت را در بین عوامل همسویی در سازمان دارا می‌باشند. سنجش سطح همسویی در سازمان مورد بررسی نشان می‌دهد که آن سازمان در سطح دوم بلوغ همسویی استراتژیک یعنی «سطح تعهد» قرار دارد که نشان دهنده حضور سازمان در ابتدای فرایند همسویی می‌باشد. این سطح بلوغ همسویی بیانگر این است که نقش و جایگاه استراتژیک فناوری اطلاعات در سازمان نهادینه نشده، ولی شناخت فرصت‌های بالقوه برای همسویی آغاز شده است. در نهایت راهبردهای بلندمدت و کوتاه‌مدت برای بهبود همسویی در سازمان ارائه شده است. طبقه‌بندی JEL:L11, L19 .

خلاصه ماشینی:

"سایر راهبردها به ترتیب اولویت به قرار زیر می‌باشد: - ایجاد گروه یا بخش مدیریت دانش در سازمان موردبررسی - تدوین استانداردهای نرم افزاری، سخت افزاری, شبکه و پایگاه داده بصورت یکپارچه در سراسر سازمان موردبررسی - برنامه‌ریزی و تلاش در جهت افزایش آگاهی مدیران فناوری اطلاعات از اصول، مفاهیم و فرایندهای کسب و کار سازمان موردبررسی - ایجاد انعطاف پذیری در زیرساخت‌ها و معماری IT - ایجاد ارتباط دوسویه و تعاملی بین استانداردهای فناوری اطلاعات و استانداردهای کسب و کار در سازمان مورد بررسی - تلاش در جهت نهادینه کردن IT بعنوان یک ارزش اساسی برای سازمان موردبررسی - ایجاد منابع و پایگاه های اطلاعاتی مشترک در سازمان مورد بررسی که امکان استفاده همه بخش‌ها از داده ها و اطلاعات آن میسر باشد - تلاش در جهت ایجاد تعاملات سازنده و اثربخش بصورت مدون بین بخش‌های داخل سازمان مورد بررسی در جهت افزایش دانش جمعی و مشترک مدیران و کارکنان - تدوین معماری فناوری اطلاعات یکپارچه و اثربخش در سازمان موردبررسی - حضور بخش‌های مختلف سازمان موردبررسی در برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات سازمان موردبررسی و پیاده سازی آن - حضور فعال مدیران IT در برنامه‌ریزی استراتژیک کسب و کار سازمان موردبررسی - پذیرش ریسک‌ها و موفقیت‌های بکارگیری IT بطور مشترک در سازمان موردبررسی بین مدیران IT و مدیران عالی سازمان موردبررسی به منظور ایجاد انگیزه فعالیت اثربخش - برگزاری دوره‌های آموزشی و کاربردی IT در سازمان موردبررسی بصورت یکپارچه - تدوین فرآیندها و اصول کسب و کار استاندارد و یکپارچه در سراسر سازمان مورد بررسی - نظارت و مدیریت دقیق برنامه ها و طرح های IT در سازمان موردبررسی - بازنگری برنامه‌ریزی استراتژیک با نگرش لحاظ کردن IT بعنوان یک عامل اساسی و اثرگذار در استراتژی‌های کلان سازمان مورد بررسی - ایجاد روابط انسانی هدفمند و اثربخش بین بخش‌های سازمان موردبررسی در جهت ایفای رسالت کلان سازمان موردبررسی - انجام خدمات بخشIT در قالب توافقات مستند و برنامه‌ریزی شده و معین از سوی بخش IT سازمان موردبررسی به سایر بخش‌ها - گسترش حیطه اختیارات مدیرانIT سازمان موردبررسی از حیث برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و اعمال نظر و همچنین تعامل دائمی و نزدیک آنها با رییس سازمان مورد بررسی - ایجاد انگیزه و زمینه مناسب برای نوآوری و خلاقیت در سازمان موردبررسی - فعالیت ساختارمند و برنامه ریزی شده کمیته هدایت IT بصورت مشارکتی و اثربخش - ایجاد سبک مدیریتی رابطه مدار در سازمان موردبررسی - بهره‌گیری از نظرات جمعی و برگزاری مباحثات گروهی به منظور بهبود اثربخشی تصمیمات و قراردادها - تلاش در جهت حذف تشریفات اداری زمان بر در مجموعه فعالیت‌های سازمان موردبررسی - تلاش در جهت بهبود و ارتقاء مجموعه فعالیت‌ها و خدمات بخش IT - افزایش پشتیبانی شایسته مدیریت عالی سازمان موردبررسی از فعالیت‌های IT و حضور IT در سطح کلان."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.