Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط بین اختلالات شناختی و افسردگی در سالمندان

نویسنده:

(7 صفحه - از 112 تا 118)

مقدمه و هدف: افسردگی و اختلال شناختی از مشکلات شایع سالمندان است که هر دو مشکل موجب افت کارایی، افت کیفیت زندگی و افزایش مرگ و میر می‌شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط بین افسردگی و سلامت شناختی در سالمندان جامعه است. روش‌: این مطالعه به صورت مقطعی مقایسه‌ای انجام شد. در این پژوهش از پرسش‌نامه بررسی سلامت شناختی ام‌ام‌اس‌ای و پرسش‌نامه مقیاس افسردگی سالمندان برای بررسی سلامت شناختی و افسردگی 120 سالمند شرکت‌کننده در مطالعه استفاده شد. پس از آن ضمن بررسی شیوع اختلال افسردگی و سلامت شناختی بر اساس مشخصات دموگرافیک سالمندان، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط بین افسردگی و سلامت شناختی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج : یافته‌ها نشان داد که در سطح معنی‌داری 0/01 ارتباط معنی‌داری بین افسردگی و اختلال شناختی وجود دارد و این نتایج با یافته‌های مطالعات قبلی همخوانی دارد. بحث : ارتباط بین افسردگی و سلامت شناختی ریشه در نظریه تغییرات شناختی وابسته به سن قطعه پیشانی دارد. مسیر قشری، استریاتومی، پالیدمی، تالاموسی و قشری قویا با عملکردهای شناختی اجرایی قطعه پیشانی در ارتباط است. در افراد افسرده دچار ناکارآمدی می‌شود. نتیجه کاربردی که از این مطالعه و با کمک مطالعات آتی مداخله‌ای می‌توان گرفت این است که توانبخشی شناختی می‌تواند به عنوان درمانی برای افسردگی سالمندان مطرح گردد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.