Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ی کارایی تکالیف دوگانه در جوانان و سالمندان

نویسنده:

(7 صفحه - از 34 تا 40)

هدف: مطالعه ي حاضر با هدف تعيين تاثير سطح دشواري تكليف تعادلي، بر كارايي تكاليف دوگانه در دو گروه جوانان و سالمندان، انجام گرديده است. روش بررسي: 20 جوان (30-20 سال) و 20 سالمند (70-65 سال) با روش نمونه گيري غير احتمالي ساده در مطالعه شركت كردند. تكاليف تعادلي، شامل ايستادن با پاهاي مجاور هم روي سطح سخت و سطح فوم و تكليف شناختي، زمان عكس العمل شنيداري بود. تكاليف تعادلي و تكليف شناختي يكبار بصورت منفرد و يكبار بصورت همزمان انجام گرديدند. يافته ها: در گروه سالمندان؛ كارايي تكليف تعادلي آسان در حالت منفرد و دوگانه تفاوت معنا دار ندارد (p>0/05)، ولي كارايي تكليف تعادلي دشوار در حالت دوگانه بيش از حالت منفرد است. در گروه جوانان نيز كارايي تكاليف آسان و دشوار در دو حالت منفرد و دوگانه، تفاوت معنا دار ندارد(p>0/05). مقايسه ي كارايي تكاليف دوگانه در گروه جوانان و سالمندان نيز نشان مي دهد كه با انجام تكليف تعادلي دشوار، تفاوت دو گروه به حد معنا داري مي رسد(p<0/05). نتيجه گيري: افزايش دشواري تكليف وضعيتي مي تواند به دليل افزايش سطح بر انگيختگي، منجر به افزايش كارايي تكليف وضعيتي در حالت دوگانه در مقايسه با تكليف وضعيتي آسان در حالت دوگانه ونيز تكليف وضعيتي آسان در حالت دوگانه شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.