Skip to main content
فهرست مقالات

نقص توجه بیماران آلزایمر در اجرای تکلیف دوگانه

نویسنده:

(9 صفحه - از 89 تا 97)

اهداف: هدف پژوهش حاضر، ارزيابي نقص تقسيم توجه،در بيماران آلزايمـر (AD) با استفاده از روش تكليف دوگانه است، تا مشخص شود كه آيا از اين روش مي توان براي تشخيص زودهنگام AD استفاده كرد يا خير. مواد و روش ها :23 فرد مسن (يازده زن و دوازده مرد) به طور داوطلبانه در تحقيق شركت كردند: سيزده بيمار AD و ده فرد مسن سالم گروه كنترل. كاربندي آزمايشي شامل كوشش هاي الف)single-task و ب)dual-task با دو سطح دشواري بود. در وضعيت single-task از شركت كنندگان خواسته شد ماه هاي سال را با ترتيب معمولي (آسان) و معكوس (دشوار) پشت سرهم بيان كنند. آنها يك تكليف بينايي ـ فضايي ـ حركتي كامپيوتري از نوع پيگردي را نيز اجرا كردند. در وضعيت dual-task، شركت كنندگان همزمان با اجراي تكليف پيگردي، يكي از تكاليف يادآوري ماههاي سال را نيز اجرا مي كردند. يافته ها: يك اثر تعاملي (بيماري×سطح دشواري) معنادار مشاهده شد. به اين صورت كه، در بيماران ADافت عملكرد اجراي همزمان دو تكليف تابع سطح دشواري تكليف بود، در حالي كه براي افراد مسن گروه كنترل اين گونه نبود. نتيجه گيري: نتايج تحقيق حاضر درك ما در زمينه نقص هاي توجه بيماران AD را افزايش مي دهد و نيز نشان مي دهد در ارزيابي توجه افراد مبتلا به مشكلات شناختي، بايد نقش بار شناختي تكاليف بكار رفته در روش تكليف دوگانه نيز به عنوان يك عامل ميانجي در نظر گرفته شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.