Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تمرینات هوازی بر جهش ژنوم میتوکندریایی (mtDNA) لکوسیت های خون انسان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 105 تا 118)

کلیدواژه ها :

استرس اکسایشی ،ژنوم میتوکندریایی ،حذف معمولی (5 kg) ،تمرین‌ هوازی

کلید واژه های ماشینی : تمرینات هوازی ، تمرینات هوازی بر جهش ژنوم ، mtDNA ، تأثیر تمرینات هوازی بر جهش ، جهش ژنوم میتوکندریایی ، جهش ، ژنوم میتوکندریایی ، هفته تمرینات هوازی ، ورزش ، هفته تمرینات هوازی بر حذف

هدف:تعیین تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر حذف پنج کیلو بازی (5 kb) ژنوم‌ میتوکندریایی (mtDNA) لکوسیت‌های خون انسان. روش:20 نفر از دانشجویان غیرورزشکار سالم داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودن‌ها به‌طور تصادفی در دو گروه تمرین(سن 5/1+7/20 سال،وزن 10+7/67 کیلوگرم،و درصد چربی 35/7+5/17)،و کنترل(سن 3/1+21 سال،وزن 5/18+5/78 کیلوگرم،و درصد چربی 4/6+2/18)قرار گرفتند.برای اطمینان کامل از عدم وجود جهش‌های mtDNA به‌ صورت حذف معمولی 5 kg در حالت استراحت،قبل از شروع دورهء تمرینات وازی تمام‌ آزمودنی‌ها مورد بررسی قرار گرفتند تا در صورت وجود چنین جهشی،از تحقیق خارج شوند. از آزمودنی‌ها نمونه‌های خونی در دو مرحله،قبل از شروع و یک روز بعد از آخرین جلسهء تمرین هوازی،در وضعیت نشسته گرفته شد.پس از استخراج DNA میتوکندری‌ لکوسیت‌های خون،حذف 5 kg ژنوم میتوکندری‌ها با تکنیک مولکولی Multiplex PCR بررسی شد.شدت تمرینات هوازی برای هر آزمودنی براساس 50 الی 75 درصد HRR (روش‌ کاروونن)تعیین شد. یافته‌ها:نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شرکت در برنامهء هشت هفته‌ای تمرینات هوازی‌ هیچ تغییری در mtDNA لکوسیت‌های خون افراد مورد مطالعه ایجاد نکرد (P<0/05) . نتیجه‌گیری:تمرینات هوازی تأثیری در بروز حذف 5 kg ژنوم میتوکندریایی افراد غیرورزشکار ندارد.

خلاصه ماشینی:

"کارشناس ارشد پژوهشگاه مهندسی ژنتیک ایرانچکیده هدف:تعیین تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر حذف پنج کیلو بازی (5 kb) ژنوم‌ میتوکندریایی (mtDNA) لکوسیت‌های خون انسان. نقشهء ژنوم میتوکندریایی (mtDNA) انسان(1) در همین خصوص،محققان طی دو دههء گذشته،پس از بررسی تأثیر فعالیت‌های بدنی‌ شدید و مصرف اکسیژن سلولی در بروز این جهش‌ها اعلام کردند که تشکیل گونه‌های‌ واکنشی شدید در حین انجام فعالیت‌های بدنی شدید نسبت به هنگام استراحت،به دلیل‌ افزایش چشمگیر در مصرف اکسیژن بسیار بیشتر است‌16. جعفری و همکارانش در مطالعه‌ای دیگر با بررسی تأثیر آزمون‌های هوازی(بالک)و بی‌هوازی‌ (وینگیت)بر mtDNA لکوسیت‌های خون انسان دریافتند که با افزایش فعالیت آنزیم‌های‌ سرمی( CK و LDH )،جهش‌های میتوکندریایی نیز مشاهده می‌شود22. آن‌ها همچنین نشان داند که انجام این تمرینات نه‌تنها موجب بروز حذف mtDNA افراد مسن نمی‌شود،بلکه می‌تواند از میزان آسیب به DNA سلول نیز بکاهد. با توجه به نبود اطلاعات کافی دربارهء نقش استرس اکسایشی ناشی از فعالیت‌های بدنی‌ در بروز آسیب‌های mtDNA و همچنین اهمیت آن در بروز فرایند پیری و بیماری‌های‌ استحاله‌ای،بر آن شدیم تا تأثیر انجام یک دوره تمرینات هوازی را بر حذف ژنوم‌ میتوکندریایی لکوسیت‌های خون انسان بررسی کنیم. ویژگی‌های فردی،ترکیب بدن و میزان مسافت پیموده‌شده طی هشت هفته (به تصویر صفحه مراجعه شود) بررسی‌های حاصل از Multiplex PCR نشان داد که جهش mtDNA به صورت حذف‌ معمولی 5 kb در هیچ کدام از آزمودنی‌های دو گروه قبل و بعد از شروع فعالیت وامانده‌ساز مشاهده نشد. در بخشی از این مطالعات گزارش شده است که انجام یک دورهء 3 ماهه(پنج روز در هفته)از تمرینات شدید هوازی می‌تواند موجب بروز حذف مذکور گردد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.