Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی ترکیب بندی و آمادگی قلبی - تنفسی دانشجویان و تهیه نورم های ملی مربوط

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 15 تا 28)

کلیدواژه ها :

ترکیب بدنی ،نورم ملی ،آمادگی قلبی-تنفسی ،دانشجویان ایرانی

کلید واژه های ماشینی : دانشجویان ، بدن ، دختر ، پژوهش میانگین شاخص تودهء بدنی ، شاخص تودهء بدن ، ضخامت چین پوستی ، درصد چربی بدن ، نورم ، ترکیب بدنی و آمادگی قلبی ، ترکیب بدنی

هدف:هدف از پژوهش حاضر،ارزیابی برخی از مهم‌ترین عوامل ترکیب بدنی و آمادگی قلبی- تنفسی دانشجویان سراسر کشور و تدوین نورم ملی بود. روش:بدین منظور 2240 نفر از دانشجویان دختر و پسر 19 تا 25 ساله از 6 دانشگاه بزرگ‌ کشور به صورت تصادفی در نمونهء پژوهش قرار گرفتند و متغیرهایی از جمله شاخص تودهء بدن، WHR ،ضخامت چین پوستی در ناحیهء پشت بازو،درصد چربی بدن و حد اکثر اکسیژن مصرفی‌ اندازه‌گیری و بررسی شدند.همچنین برای ارزیابی متغیرها از نورم‌های موجود خارجی و برای‌ تدوین نورم ملی از نقاط درصدی بهره گرفته شد. یافته‌ها:یافته‌های پژوهش میانگین شاخص تودهء بدنی را 15/3(به تصویر صفحه مراجعه شود)4/22 و 98/2-21/22 کیلوگرم بر متر مربع؛ WHR را 05/0(به تصویر صفحه مراجعه شود)83/0 و 05/0(به تصویر صفحه مراجعه شود)75/0؛ضخامت چین پوستی در ناحیهء پشت بازو را 83/6(به تصویر صفحه مراجعه شود)49/14 و 21/9(به تصویر صفحه مراجعه شود)92/19 میلیمتر؛چربی بدن را 47/6(به تصویر صفحه مراجعه شود)22/15 و 40/6(به تصویر صفحه مراجعه شود)13/18 درصد و حد اکثر اکسیژن مصرفی را 30/8(به تصویر صفحه مراجعه شود)47/48 و 93/2(به تصویر صفحه مراجعه شود)95/34 میلی‌متر بر کیلوگرم در دقیقه،به ترتیب در پسران و دختران نشان داد. نتیجه‌گیری:نتیجهء ارزیابی متغیرها ثابت کرد که بیشتر دانشجویان پسر و دختر ایرانی از نظر متغیرهای ترکیب بدنی وضعیت نسبتا مطلوبی دارند که البته پسران در وضعیت بهتری قرار دارند.همچنین بیشتر پسران برخلاف دختران از نظر وضعیت آمادگی قلبی-تنفسی شرایط نسبتا خوبی دارند.بنابراین به نظر می‌رسد میزان فقر حرکتی در دختران بیشتر از پسران است و باید برای کاهش آن چاره‌اندیشی شود.

خلاصه ماشینی:

"روش:بدین منظور 2240 نفر از دانشجویان دختر و پسر 19 تا 25 ساله از 6 دانشگاه بزرگ‌ کشور به صورت تصادفی در نمونهء پژوهش قرار گرفتند و متغیرهایی از جمله شاخص تودهء بدن، WHR ،ضخامت چین پوستی در ناحیهء پشت بازو،درصد چربی بدن و حد اکثر اکسیژن مصرفی‌ اندازه‌گیری و بررسی شدند. اطلاعات آماری در مورد وضعیت توزیع متغیرها در دانشجویان پسر و دختر 19 الی 25 ساله (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 2،3،4،5،و 6 نورم ملی دانشجویان پسر و دختر به ترتیب برای شاخص تودهء بدن، WHR ،ضخامت چین پوستی پشت بازو،درصد چربی بدن و حد اکثر اکسیژن مصرفی ارائه‌ شده است. نورم ملی حد اکثر اکسیژن مصرفی(میلی‌لیتر/لیلوگرم/دقیقه)در دانشجویان 25-19 سال (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری‌ شاخص تودهء بدن یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که میانگین شاخص تودهء بدن در دانشجویان 25-19 سالهء پسر و دختر به ترتیب 41/22 و 21/22 کیلوگرم بر متر مربع می‌باشد. نتیجه‌گیری یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که بیشتر دانشجویان پسر و دختر 19 تا 25 سالهء ایرانی از نظر متغیرهای ترکیب بدنی BMI) و WHR و ضخامت چربی زیر پوستی و درصد چربی بدن) در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارند. . 131-137 different measures of body fat distribution International Journal of obesity,17, Jakicic. . estimates in young adult,Med,Sci,sport."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.