Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل گفتمانی شعر خوان هشتم و آدمک مهدی اخوان ثالث

نویسنده:

کلیدواژه ها :

شعر ،گفتمان ،اخوان ،خوان هشتم ،ون دایک ،آدمک

کلید واژه های ماشینی : اخوان ، شعر ، آدمک ، تحلیل گفتمانی شعر خوان ، باور ون دایک ایدئولوژی حاکم ، شعر خوان هشتم ، گفتمان انتقادی تئون ون دایک ، ایدئولوژی ، ون دایک ، تحلیل گفتمان انتقادی تئون ون

مقاله حاضر تلاش دارد با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان انتقادی تئون ون دایک ، نظام باورهای مهدی اخوان ثالث را در شعر خوان هشتم و آدمک به عنوان یک ایدئولوژی مقاومت ، مورد مطالعه قراردهد. به باور ون دایک ایدئولوژی حاکم بر ذهن صاحب اثر؛ تحت تاثیر زبان، گفتمان و دیگر پرکتیس های اجتماعی قدرت حاکم را مشروعیت میبخشد و یا در برابر آن مقاومت میکند. شعر خوان هشتم و آدمک با پرداختن به روابط اجتماعی، آموزههای گفتمانی و فرهنگ ایرانی، نتیجه ایدئولوژی مقاومت در برابر حاکمیت را بازنمایی میکند که هرگونه تلاش برای ساخت و ایجاد امید را بیاثر ساخته ، گفتمان یاس را ذهن منتقدین خود حاکم میسازد. یافته های مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع اسنادی بدست آمده، گویای آن است که گفتمان شکست ، هیاهو برای هیچ ، حسرت گذشته و ناامیدی مطلق از جمله عناصر اصلی شعر خوان هشتم و آدمک است . در این دو شعر ایدئولوژی ناکامی و ناامیدی حاکم است که همه چارهاندیشیها را میفرساید و به حسی نوستالژیک در خوان هشتم و پایانی طنزآمیز در شعر آدمک میانجامد.

خلاصه ماشینی:

"شعر خوان هشتم و آدمک با پرداختن به روابط اجتماعی، آموزههای گفتمانی و فرهنگ ایرانی، نتیجه ایدئولوژی مقاومت در برابر حاکمیت را بازنمایی میکند که هرگونه تلاش برای ساخت و ایجاد امید را بیاثر ساخته ، گفتمان یأس را ذهن منتقدین خود حاکم میسازد. هدف تحقیق بنابر نظر ون دایک از انجا که هرگونه کاربرد زبان متضمن رمزگذاری الگوهای ایدئولوژیک یا ساخت های گفتمانی است که به هنگام بازنمایی جهان در زبان صاحب اثر واسطه گری میکنند، هدف این مقاله یافتن رمزگذاریهایی است که اخوان در دو شعر خوان هشتم و آدمک برای نشان دادن ایدئولوژی مقاومت بکار برده است . (کسایی؛١٣٩١: ٢٢) بنابر این نظر وندایک میتوان گفت اخوان در دو شعر خوان هشتم و آدمک به عنوان یک روایت گر تاریخ اسطورهای و بیانگر تحولات زمانه خود، توانسته از استدلال به خوبی استفاده نماید و نتیجه رقابتهای ایدئولوژیک را در پایان این دو شعر به بهترین وجه بازنمایی کند. (اخوان؛١٣٤٩) نتیجه گیری بابررسیهای صورت گرفته پیرامون نظام باورهای اخوان در دو شعر خوان هشتم و آدمک بر اساس نظریه تحلیل انتقادی تئون وندایک این نتایج بدست امد: اول: اخوان با به کارگیری زبان ایدئولوژیک که از مفاهیم اسطورهای، اجتماعی و فرهنگی در آن بهره برده است ، گفتمان حاکم بر جامعه زمان خود را به نقد کشیده است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.