Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه آمادگی کارآفرینی در ورزش: تحلیل مقدماتی مقیاس اندازه گیری کارآفرینی در ورزش (ERI)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 73 تا 88)

کلیدواژه ها :

اشتغال ،کارآفرینی ،ورزش ،دانشجوی تربیت بدنی

کلید واژه های ماشینی : کارآفرینی ، آمادگی کارآفرینی ، آمادگی کارآفرینی در ورزش ، تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ، مقیاس اندازه‌گیری کارآفرینی در ورزش ، دانشجویان ، کار ، شغلی ، آمادگی کارآفرینی دانشجویان دختر ، تحلیل مقدماتی مقیاس اندازه‌گیری کارآفرینی

هدف:برای اینکه فردی کارآفرین ورزشی محسوب شود،باید شغلی که ایجاد کرده براساس رفع‌ یک نیاز جدید باشد و کاری نباشد که پیش از آن توسط سایر صاحبان مشاغل ورزشی ایجاد شده‌ باشد.هدف از پژوهش حاضر توصیف و مقایسهء میزان آمادگی کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر تربیت بدنی و علوم ورزشی در حوزهء ورزش است. روش:75 دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی(01/3 SD ،23/24 (M از طریق مقایسهء اندازه‌گیری (ERI) ارزیابی شدند. یافته‌ها:نتایج آزمون خی دو مستقل‌2 (X) نشان می‌دهد که رابطهء معنی‌داری بین جنسیت و زیر مقیاس‌های کارآفرینی وجود ندارد و نتایج آزمون یکسانی t ثابت می‌کند که زنان و مردان آمادگی‌ برای کارآفرینی در حوزهء ورزش از خود نشان می‌دهند.همچنین نتایج آمار توصیفی نشان می‌دهد که 50 درصد آزمودنی‌ها آمادگی خود را برای آغاز کار در 5 سال آینده در حد زیاد اعلام کرده‌اند و 43/3 درصد آزمودنی‌ها اعلام کرده‌اند که میزان سطح مهارتشان برای موفقیت در کارآفرینی در حرفهء ورزشی در حد متوسط است و 4/5 درصد آزمودنی‌ها نیز معتقدند که برای کارآفرین شدن‌ موفق در ورزش باید بسیار بیشتر از آموخته‌های خود بیاموزند. نتیجه‌گیری:نتایج پژوهش از عدم اختلاف جنسیت در کارآفرینی حمایت می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"همچنین نتایج آمار توصیفی نشان می‌دهد که 50 درصد آزمودنی‌ها آمادگی خود را برای آغاز کار در 5 سال آینده در حد زیاد اعلام کرده‌اند و 43/3 درصد آزمودنی‌ها اعلام کرده‌اند که میزان سطح مهارتشان برای موفقیت در کارآفرینی در حرفهء ورزشی در حد متوسط است و 4/5 درصد آزمودنی‌ها نیز معتقدند که برای کارآفرین شدن‌ موفق در ورزش باید بسیار بیشتر از آموخته‌های خود بیاموزند. وضعیت سنی آزمودنی‌ها به تفکیک جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 5 نشان می‌دهد 3/73 درصد از مجموع آزمودنی‌ها(5/54 درصد مردان و 5/45 درصد زنان)واحد مدیریت سازمان‌های ورزشی را در زمان آزمون آمادگی کارآفرینی‌ گذرانیده‌اند. نیمرخ آمادگی کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 9 نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌های مربوط به مقایسهء زیر مقیاس‌های‌ کارآفرینی زنان و مردان ارائه شده است. نتایج آزمون تحلیل آزمون تی مستقل نشان می‌دهد که فرضیهء صفر مبنی بر عدم اختلاف بین میانیگن نمره‌های مردان و زنان در مقیاس‌های‌ کنترل فشار روحی 83/0- P و 61/2-(46) t و از خودگذشتگی 35/0- p و 05/2-(48) t برای کارآفرین شدن رد شده است یعنی دانشجویان زن،به‌طور متوسط(81/0- SD و 09/4 - (M از دانشجویان پسر(73/0- SD و 54/3- (M کنترل فشارهای روحی بیشتری در آمادگی برای کارآفرینی دارند و همچنین دانشجویان دختر،به‌طور متوسط(64/0- SD و 68/3- (M از دانشجویان پسر(83/0- SD و 1/3/3- (M از خودگذشتگی بیشتری برای‌ کارآفرینی دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.