اثر قابلیت بازاریابی، قابلیت عملیاتی و استراتژی تنوع بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران (دیدگاه مبتنی بر منابع) - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

اثر قابلیت بازاریابی، قابلیت عملیاتی و استراتژی تنوع بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران (دیدگاه مبتنی بر منابع)

نویسنده:

(12 صفحه - از 97 تا 108)

کلیدواژه ها :

ریسک سیستماتیک ،ریسک غیر سیستماتیک ،ساختار سرمایه ،مدیریات ریسک

کلید واژه های ماشینی : عملکرد ، استراتژی تنوع بر عملکرد شرکت ، اثر قابلیت بازاریابی ، قابلیت عملیاتی و استراتژی ، بررسی اثر قابلیت بازاریابی ، بازاریابی قابلیت عملیاتی استراتژی تنوع ، مزیت رقابتی پایدار ، قابلیت بازاریابی قابلیت عملیاتی استراتژی ، متغیر قابلیت بازاریابی قابلیت عملیاتی ، قابلیت عملیاتی استراتژی تنوع عملکرد

هدف این تحقیق،بررسی اثر قابلیت بازاریابی،قابلیت عملیاتی و استراتژی تنوع بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.به دین منظور،تعداد123 شرکت از صنایع مختلف به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از طریق رگرسیون خطی اثر متغیرهای مستقل بر عملکرد طی دوره ی 3 ساله(1390 تا 1392)برای شرکت های نمونه،مورد بررسی قرار گرفت.از معیارهای حسابداری برای ارزیابی قابلیت های بازاریابی و عملیاتی شرکت ها و از تعداد کالا ها و خدمات موجود در سبد فروش کالا و خدمات شرکت ها برای ارزیابی استراتژی تنوع بهره گرفته شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که قابلیت های عملیاتی و بازاریابی باعث بهبود عملکرد شرکت های نمونه می شود.ضمن این که نتایج آماری با استفاده از رگرسیون نشان دهنده ی اثر معکوس تنوع بر عملکرد می باشد.به عبارت دیگر،طبق نتایج این تحقیق،هر چه تعداد کالاها و خدمات شرکت ها تنوع کمتری داشته باشند،عملکرد آن ها بهتر می باشد.

خلاصه ماشینی:

"به دین منظور، تعداد ١٢٣ شرکت از صنایع مختلف به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از طریق رگرسیون خطی اثر متغیرهای مستقل بر عملکرد طی دوره ی ٣ ساله (١٣٩٠ تا ١٣٩٢) برای شرکت های نمونه ، مورد بررسی قرار گرفت . 1 Vanhaverbeke 2 Van de Vrande 3 Chesbrough 4 Narayanana 5 Yang 6 Zahra 7Organizational Capabilities 8 Porter 9 Balasubramanian & Bhradwaj 10 Resource Based-View 11 Stinchcombe اگرچه هم تحلیل داخلی نقاط قوت و ضعف سازمانی و تحلیل های خارجی فرصت ها و تهدیدات توجه کافی در ادبیات دریافت کرده اند، اخیرا گرایش بیشتر بر تمرکز اصلی بر فرصت ها و تهدیدات سازمان در محیط رقابتی اش بوده است (بارنی،١٩٩١). بنابراین کاملا واضح است که دیدگاه مبتنی بر منابع مزیت رقابتی، به این علت که ارتباط بین ویژگی های داخلی سازمان و عملکرد را آزمون می کند، نمی تواند براین فرضیات بنا شود. 007 همانگونه که در نگاره (٢) نشان داده شده است ، همبستگی قوی و مثبتی بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی و عملکرد شرکت ها وجود دارد. نتیجه گیری و پیشنهادها این پژوهش با هدف بررسی اثر قابلیت های بازاریابی و عملیاتی و استراتژی تنوع بر عملکرد شرکت انجام شده است . با توجه به نتایج تحقیق به شرکت ها پیشنهاد می شود ضمن تقویت قابلیت های بازاریابی و عملیاتی خود، جهت بهبود عملکرد خود تنوع کمتری به سبد محصولات خود بدهند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.