Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر میزان لپتین پلاسما در زنان چاق

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 45 تا 58)

کلیدواژه ها :

لپتین ،انسولین ،درصد چربی بدن ،تمرین هوازی ،زنان چاق

کلید واژه های ماشینی : لپتین، تمرین هوازی، تمرین هوازی بر میزان لپتین، لپتین پلاسما در زنان چاق، میزان لپتین پلاسما در زنان، انسولین، سطح لپتین، سطح انسولین و لپتین پلاسما، زنان، پژوهش تعیین تأثیر تمرین هوازی

هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر تمرین هوازی بر میزان لپتین پلاسما در زنان چاق‌ بود.بدین منظور کلیهء زنان چاق(5+-25 سال)دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان‌ پرسشنامهء مشخصات فردی،سابقهء بیماری،و میزان فعالیت بدنی و همچنین پرسشنامهء یادداشت چهار روزهء مواد غذایی را به منظور تعیین تقریبی میزان کالری دریافتی تکمیل‌ کردند.با استفاده از دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدنی،درصد چربی تعیین گردید و از میان 65 نفر که درصد چربی آنها بین 45-35 درصد بود،20 نفر به صورت تصادفی انتخاب‌ شدند.سطح لپتین و انسولین به روش Elisa در حالت ناشتا اندازه‌گیری شد.از طریق‌ رتبه‌بندی درصد چربی،آزمودنی‌ها همتاسازی شده و در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند.گروه تجربی تحت تأثیر یک برنامهء تمرین هوازی(دویدن روی تردمیل با 80-70 درصد حد اکثر ضربان قلب به مدت 20 دقیقه،3 جلسه در هفته و به مدت 3 ماه)قرار گرفتند.پس از 3 ماه مجددا اندازه‌گیری متغیرها تکرار شد.به منظور مقایسهء داده‌های‌ پیش‌آزمون و پس‌آزمون از تحلیل کوواریانس استفاده شد.نتایج نشان داد که در اثر تمرین‌ هوازی،وزن(001/0> p )،درصد چربیهء004/0> p )، BMI (004/0> p )،سطح لپتین‌ (001/0> p )و انسولین پلاسما(0020/0> p )به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد که تمرین هوازی با کاهش درصد چربی،سطح انسولین و لپتین پلاسما می‌تواند نقش مهمی در تنظیم وزن در زنان چاق ایفا نماید.بنابراین با توجه به‌ نگرش جدید در بررسی عوامل مؤثر بر سطح لپتین در درمان چاقی به نظر می‌رسد ورزش‌ نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.هرچند انجام پژوهش‌های بیشتری در زمینهء این موضوع و مکانیسم تأثیر ورزش بر سطح لپتین ضروری است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج این پژوهش نشان داد که تمرین هوازی با کاهش درصد چربی،سطح انسولین و لپتین پلاسما می‌تواند نقش مهمی در تنظیم وزن در زنان چاق ایفا نماید. اکازاکی و همکاران(1999)تأثیر تمرین هوازی(50 درصد حد اکثر اکسیژن مصرفی)را به مدت 12 هفته در زنان غیرفعال چاق و غیرچاق بررسی کردند و مشاهده نمودند که وزن چربی، BMI و سطح لپتین کاهش یافت‌18. با توجه به اینکه پژوهشگران در پی راه‌های ساده‌تری برای درمان چاقی‌ هستند و امکان دارد تغییرات سطح لپتین راهی مؤثر در درمان چاقی و مقدمه‌ای برای لپتین‌ درمانی باشد،لذا پژوهشگران بر آن شدند تا با توجه به اهمیت موضوع چاقی به ویژه در زنان، به دلیل کمتر بودن فعالیت بدنی و همچنین در دسترس بودن زنان چاق 30-20 سالهء دانشگاه آزاد خوراسگان،تأثیر تمرین هوازی بر میزان لپتین و عوامل مرتبط با آن را بررسی کنند. در این پژوهش وضعیت تغذیه‌ای آزمودنی‌ها ثابت نگه داشته شده‌ و تنها از تمرین هوازی با شدت 80-70 درصد حد اکثر ضربان قلب به مدت 20 دقیقه و به‌ مدت 3 ماه به‌عنوان عامل اثرگذار بر سطح لپتین،انسولین،وزن،درصد چربی و BMI استفاده‌ شده است. با مشاهده جدول 2،پی می‌بریم با توجه به اینکه F مشاهده شده و سطح 01/0>- p معنی‌دار بوده،در همهء متغیرها پس از تعدیل داده‌های پس‌آزمون تفاوت معنی‌دار بوده است‌ که نشان می‌دهد تمرین باعث کاهش وزن،درصد چربی، BMI ،لپتین و انسولین پلاسما شده‌ است. نتایج این پژوهش نشان داد که در اثر تمرین هوازی به مدت سه ماه‌ و 3 جلسه در هفته،سطح انسولین پلاسما در زنان چاق به‌طور معنی‌داری کاهش یافت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.