Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر یک دوره برنامه تمرینی بر موقعیت قرارگیری استخوان کتف

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 93 تا 108)

کلیدواژه ها :

حرکات اصلاحی ،شانهء گرد ،کتف بالدار ،الکترومیوگرافی EMG ،برنامهء تمرینی ،آزمون حرکت جانبی کتف LSST

کلید واژه های ماشینی : موقعیت قرارگیری استخوان کتف، استخوان‌های کتف، کتف، استخوان‌های کتف از ستون فقرات، عضلات کمربند شانه، فاصلهء استخوان‌های کتف، برنامهء تمرینی بر موقعیت قرارگیری، قدرت عضلات ثابت‌کنندهء عضلات کتف، کمربند شانه، برنامهء تمرینی

موقعیت استخوان کتف در تناسب اندام و وضعیت بدنی مطلوب و پیشگیری از آسیب‌ها اهمیت زیادی دارد.قرار گرفتن این استخوان در موقعیت‌های غیرطبیعی یک ناهنجاری‌ است که کتف بالدار،افتادگی شانه و شانهء گرد از آن جمله هستند.هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر یک دوره برنامهء تمرینی بر موقعیت قرارگیری استخوان کتف است. آزمودنی‌های این پژوهش 80 دانش‌آموز پسر 16 تا 18 ساله،با میانگین قد و وزن‌ 4/6+-170 سانتیمترو 9/8+-4/55 کیلوگرم بودند که با توجه به فاصلهء کتف‌هایشان از یکدیگر،به سه گروه کتف دور(بیشتر از cm 20)،کتف نرمال( cm 19-17)و کتف نزدیک‌ (کمتر از cm 17)تقسیم شدند.برای تعیین قدرت عضلات ثابت‌کنندهء عضلات کتف از آزمون حرکت جانبی استخوان کتف LSST و برای تعیین میزان حد اکثر انقباض MVC عضلات گوشه‌ای و ذوزنقه،که دو عضلهء مهم در کمربند شانه هستند،از تکنیک‌ الکترومیوگرافی EMG پیش و پس از برنامهء تمرینی استفاده شد.15 نفر از آزمودنی‌های‌ گروه کتف دور،به‌عنوان گروه تجربی،در یک برنامهء تمرینی 18 جلسه‌ای شرکت کردند و سایر آزمودنی‌ها به‌عنوان گروه کنترل بودند. برای تعیین میزان تأثیر برنامهء تمرینی بر متغیرها،از آزمون t ،و برای شناسایی همگن‌ بودن سه گروه از نظر قد و وزن،از آنالیز واریانس ANOVA استفاده گردید(5/0>- p ). یافته‌های پژوهش نشان داد که برنامهء تمرینی موجب تغییر در موقعیت کتف‌ها و کاهش‌ معنی‌داری در فاصلهء کتف‌ها در گروه تجربی شد.همچنین EMG عضلات منتخب تفاوت‌ معنی‌داری را در میزان انقباض عضلات پیش و پس از برنامهء تمرینی نشان داد(5/0>- p ). با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان اظهار داشت که برنامه تمرینی روش مؤثر در اصلاح وضعیت کتف‌ها،بهبود عملکرد موضعی کمربند شانه و وضعیت بدنی و در نتیجه‌ افزایش سلامت عمومی افراد مبتلا به کتف دور می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"به‌ رغم آنکه تغییرات مشاهده شده در نمرات گروه کنترل در وضعیت صفر درجه آزمون LSST معنی‌دار نبود،نتایج بیانگر آن است که برنامهء تمرینی بر میزان فاصلهء استخوان‌های کتف از ستون فقرات گروه تجربی تأثیر معنی‌داری داشته و میانگین نمرات 6/0 سانتی‌متر کاهش‌ نشان می‌دهد. میانگین،انحراف استاندارد و نتیجهء آزمون t فاصلهء استخوان‌های کتف در وضعیت صفر درجه‌ LSST دو گروه تجربی و کنترل پیش و پس از برنامهء تمرینی (به تصویر صفحه مراجعه شود) یکی دیگر از آزمون‌های موردنظر،در این پژوهش جهت ارزیابی تقارن استخوان‌های‌ کتف آزمون LSST در وضعیت 45 درجه بود. یافته‌های مندرج در جدول 3 بیانگر آن است‌ که برنامهء تمرینی بر میزان فاصلهء استخوان‌های کتف از ستون فقرات در وضعیت 45 درجه‌ در آزمون LSST تأثیر معنی‌داری داشته است،اما نمرات گروه کنترل معنی‌دار نمی‌باشد. میانگین،انحراف استاندارد و نتیجهء آزمون t فاصلهء استخوان‌های کتف در وضعیت 90 درجه‌ LSST دو گروه تجربی و کنترل پیش و پس از برنامهء تمرینی (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به یافته‌های مندرج در جدول 5 و نمودار 1 می‌توان اظهار داشت که سیگنال‌های‌ الکترومیوگرافی AEMG عضلات ذوزنقه و گوشه‌ای گروه تجربی کتف دور،در 45 درصد حد اکثر انقباض ارادی MVC قبل و پس از برنامهء تمرینی تفاوت معنی‌داری داشته است‌ (05/0- a ). به بیان دیگر ضروری است با توجه به‌ ارتباط میان فاصلهء استخوان‌های کتف و کاهش تقارن کمربند شانه عضلات کمربند شانه‌ای‌ و به ویژه ثاتب‌کننده‌های کتف،به‌عنوان جزئی از برنامه‌های تمرینی ورزشکاران و دانش‌آموزان تقویت گردد و برای افراد دارای کتف دور تمرینات اصلاحی ویژه در نظر گرفته شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.