Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر رویکردهای استراتژیک بر مهارت های کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت فرش

نویسنده:

(16 صفحه - از 43 تا 58)

کلیدواژه ها :

کسب و کارهای کوچک ،جهت گیری استراتژیک فعال ،مهارت های کارافرینی صنعت فرش ،مهارت های فرآیندی ،مهارت های ارتباط

کلید واژه های ماشینی : کارآفرینی ، بررسی تاثیر رویکردهای استراتژیک ، متوسط صنعت فرش ، مهارت ، بررسی اثرات متغیر جهت‌گیری استراتژیک ، تاثیر رویکردهای استراتژیک بر مهارت ، جهت‌گیری استراتژیک فعال ، کسب کارهای کوچک و متوسط ، کسب و کارهای کوچک ، ضریب مسیر استفاده جهت‌گیری استراتژیک

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رویکردهای استراتژیک بر مهار تهای کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک متوسط صنعت فرش است. این تحقیق کاربردی به روش توصیفی پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کسب و کارهای کوچک متوسط صنعت فرش است. که تعداد آن ها 82 واحد می باشد.و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 68 واحد برآورد گردید. نمونه پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل مهارت ها استاندارد از متغیرها است. آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش همبستگی متغیرها و از نرم افزارspss استفاده شده است. نتایج نشان می دهد؛ بین جهت گیری استراتژیک و مهارت های کارافرینی مدیران (شخصی، فرایندی، ارتباطی) در کسب کارهای کوچک و متوسط صنعت فرش اثر معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"جهت گیری استراتژیک فعال ، کسب و کار های کوچک ، مهارت های کارافرینی صنعت فرش ، مهارت های فرآیندی، مهارت های ارتباط واژه های کلیدی: ١) مقدمه در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دنیای کنونی که با تحولات و تغییرات سریع و شتابان محیط بین المللی، گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است ، از کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی یاد میشود (یدالهی، ١٣٨٦) امروزه در اکثر کشورها، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه ، جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته این کسب وکارهای کوچک و متوسط با ویژگیهایی از جمله زود بازده (کوتاه مدت )، منعطف و نیاز به سرمایه ی اندک، در راستای رشد و توسعه ی اقتصادی نقش بسزایی را ایفا میکنند. برای آزمون این فرضیه ابتدا فرضیه را به صورت زیر تغییر داده و سپس فرضیه آزمون شده است : H٠ : بین جهت گیریهای استراتژیک ومهارت های کارآفرینی در کسب کارهای کوچک و متوسط صنعت فرش اثر معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه ابتدا فرضیه را به صورت زیر تغییر داده و سپس فرضیه آزمون شده است : H٠ : بین جهت گیری استراتژیک فعال و مهارت های شخصی مدیران در کسب کارهای کوچک و متوسط صنعت فرش اثر معناداری وجود ندارد. برای آزمون این فرضیه ابتدا فرضیه را به صورت زیر تغییر داده و سپس فرضیه آزمون شده است : H٠: بین جهت گیری استراتژیک فعال و مهارت های ارتباطی مدیران ، در کسب کارهای کوچک و متوسط صنعت فرش اثر معناداری وجود ندارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.