Skip to main content
فهرست مقالات

مرکب آهن مازو: بررسی روش ساخت، خوردگی و روش های درمان خوردگی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 134 تا 159)

کلیدواژه ها :

مرکب ،مرکب آهن مازو ،خوردگیمرکب ،درمان خوردگی

کلید واژه های ماشینی : مرکب آهن مازو ، خوردگی ، خوردگی مرکب آهن مازو ، کاغذ ، درمان خوردگی مرکب آهن مازو ، Iron Gall Ink ، درمان خوردگی ، آهن مازو بررسی روش ساخت ، حفاظت ، آب

هدف : هدف پژوهش حاضر، آشنایی با مرکب آهن مازو، روش ساخت ، خوردگی این مرکب و روش های درمان خوردگی آن ، در آثار نگارش شده بر روی تکیه گاه (محمل ) کاغذی میباشد. هدف دیگر، رفع ویابه حداقل رساندن آسیب ناشیازکاربردروش هایحفاظتی،با استفاده ازانتخاب وبه کارگیریروش درمان مناسب هنگام برخوردبا آثار دارای خوردگی مرکب آهن مازو و کنترل خوردگی مرکب در آن ها است که البته این امر با داشتن آشنایی از روش های موجود میسر میگردد. روش /رویکرد پژوهش : این پژوهش ، پژوهشی بنیادی است که جمع آوری داده ها در آن بر پایه اطلاعات حاصل از مطالعات کتابخانه ای و پایگاه داده ها انجام شده است و تحلیل و بررسیها بر اساس داده های به دست آمده از این مطالعات ، صورت گرفته است . مطالعه و پژوهش در خصوص مرکب آهن مازو و روش های درمان خوردگیآن ،به صورت پراکنده درتحقیقات انجام شده است .دراین پژوهش ،این مطالعات متمرکزوطبقه بندیشده ومزایاومعایب هر روش نیزذکرشده است . یافته ها و نتایج پژوهش : مرکب آهن مازو از چهار جزء اصلی زاج ، مازو،صمغ عربیوآب تشکیل شده است .اکسیداسیون فلزکاتالیست وهیدرولیزاسیدیدوعلت اصلیتخریب آثارنگارش شده بامرکب آهن مازومیباشند.دوروش فیزیکیوشیمیایی(آبی-غیرآبی)برای حفاظت آثارحاویمرکب آهن مازوبه کاررفته اند.هرکدام ازروش های استفاده شده دارای معایب و مزایای خاص خود است و هیچ کدام به طور کامل ، تضمین کنندٔه حفاظت از مرکب در طولانیمدت نمیباشند.

خلاصه ماشینی:

"هدف دیگر، رفع ویابه حداقل رساندن آسیب ناشیازکاربردروش هایحفاظتی،با استفاده ازانتخاب وبه کارگیریروش درمان مناسب هنگام برخوردبا آثار دارای خوردگی مرکب آهن مازو و کنترل خوردگی مرکب در آن ها است که البته این امر با داشتن آشنایی از روش های موجود میسر میگردد. Fenton ۱۴۳ حضور مس ، واکنش ، واکنش شبه فنتون ١ نامیده می شود) و پراکسید هیدروژن تشکیل شده در محل ، طبق روابط زیر است : (١)تشکیل پراکسیدها در محیط اسیدی / (٢) تجزیۀ پراکسیدها توسط یون های انتقال فلزی / این فرایندها می توانند فرسایش شدید کاغذ، مانند سوراخ شدن مناطق حاوی مرکب یا از دست رفتن کلی خواص مکانیکی معمول کاغذ (یعنی الاستیسیته و مقاومت کششی ) را سبب شوند (p٢٠١٠١٩٠٨٤ . درمان فیتات باعث ثبات بسیار زیاد سلولز می شود (٢٠٠٨ Potthast et al) و آهار با ژلاتین ، نه تنها منجر به تثبیت مکانیکی می شود، بلکه ممکن است باعث تثبیت شیمیایی کاغذهای نوشته شده با مرکب آهن مازو بشود. ۱۵۰ BHT : روش اسیدزدایی با متوکسی منیزیم متیل کربنات و همچنین استفاده از آنتی اکسیدان سنتزی BHT برای تثبیت نمونه های کاغذی حاوی مرکب آهن مازو استفاده شده است و این نتیجه به دست آمده است که نمونه های اسیدزدایی شده ، ثبات بهتری نسبت به نمونه های شاهد (اسیدزدایی نشده ) داشته اند و نمونه هایی که در درمان آن ها هم از آنتی اکسیدان استفاده شده و هم اسیدزدایی شده است ، ثبات بهتری را نشان می دهند (-Hav ٢٠١٠ . W Nolf study of iron gall ink impregnated paper degradation under various oxygen and humidity conditions: time dependent monitoring by viscosity and X-ray absorp- ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.