Skip to main content
فهرست مقالات

مرکب آهن مازو: بررسی روش ساخت، خوردگی و روش های درمان خوردگی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 134 تا 159)

کلیدواژه ها :

مرکب ،مرکب آهن مازو ،خوردگیمرکب ،درمان خوردگی

کلید واژه های ماشینی : مرکب آهن مازو ، خوردگی ، خوردگی مرکب آهن مازو ، کاغذ ، درمان خوردگی مرکب آهن مازو ، Iron Gall Ink ، درمان خوردگی ، آهن مازو بررسی روش ساخت ، حفاظت ، آب

هدف : هدف پژوهش حاضر، آشنایی با مرکب آهن مازو، روش ساخت ، خوردگی این مرکب و روش های درمان خوردگی آن ، در آثار نگارش شده بر روی تکیه گاه (محمل ) کاغذی میباشد. هدف دیگر، رفع ویابه حداقل رساندن آسیب ناشیازکاربردروش هایحفاظتی،با استفاده ازانتخاب وبه کارگیریروش درمان مناسب هنگام برخوردبا آثار دارای خوردگی مرکب آهن مازو و کنترل خوردگی مرکب در آن ها است که البته این امر با داشتن آشنایی از روش های موجود میسر میگردد. روش /رویکرد پژوهش : این پژوهش ، پژوهشی بنیادی است که جمع آوری داده ها در آن بر پایه اطلاعات حاصل از مطالعات کتابخانه ای و پایگاه داده ها انجام شده است و تحلیل و بررسیها بر اساس داده های به دست آمده از این مطالعات ، صورت گرفته است . مطالعه و پژوهش در خصوص مرکب آهن مازو و روش های درمان خوردگیآن ،به صورت پراکنده درتحقیقات انجام شده است .دراین پژوهش ،این مطالعات متمرکزوطبقه بندیشده ومزایاومعایب هر روش نیزذکرشده است . یافته ها و نتایج پژوهش : مرکب آهن مازو از چهار جزء اصلی زاج ، مازو،صمغ عربیوآب تشکیل شده است .اکسیداسیون فلزکاتالیست وهیدرولیزاسیدیدوعلت اصلیتخریب آثارنگارش شده بامرکب آهن مازومیباشند.دوروش فیزیکیوشیمیایی(آبی-غیرآبی)برای حفاظت آثارحاویمرکب آهن مازوبه کاررفته اند.هرکدام ازروش های استفاده شده دارای معایب و مزایای خاص خود است و هیچ کدام به طور کامل ، تضمین کنندٔه حفاظت از مرکب در طولانیمدت نمیباشند.

خلاصه ماشینی:

"Fenton ۱۴۳ حضور مس ، واکنش ، واکنش شبه فنتون ١ نامیده می شود) و پراکسید هیدروژن تشکیل شده در محل ، طبق روابط زیر است : (١)تشکیل پراکسیدها در محیط اسیدی / (٢) تجزیۀ پراکسیدها توسط یون های انتقال فلزی / این فرایندها می توانند فرسایش شدید کاغذ، مانند سوراخ شدن مناطق حاوی مرکب یا از دست رفتن کلی خواص مکانیکی معمول کاغذ (یعنی الاستیسیته و مقاومت کششی ) را سبب شوند (p٢٠١٠١٩٠٨٤ . Fenton ۱۴۳ حضور مس ، واکنش ، واکنش شبه فنتون ١ نامیده می شود) و پراکسید هیدروژن تشکیل شده در محل ، طبق روابط زیر است : (١)تشکیل پراکسیدها در محیط اسیدی / (٢) تجزیۀ پراکسیدها توسط یون های انتقال فلزی / این فرایندها می توانند فرسایش شدید کاغذ، مانند سوراخ شدن مناطق حاوی مرکب یا از دست رفتن کلی خواص مکانیکی معمول کاغذ (یعنی الاستیسیته و مقاومت کششی ) را سبب شوند (p٢٠١٠١٩٠٨٤ . درمان فیتات باعث ثبات بسیار زیاد سلولز می شود (٢٠٠٨ Potthast et al) و آهار با ژلاتین ، نه تنها منجر به تثبیت مکانیکی می شود، بلکه ممکن است باعث تثبیت شیمیایی کاغذهای نوشته شده با مرکب آهن مازو بشود. درمان فیتات باعث ثبات بسیار زیاد سلولز می شود (٢٠٠٨ Potthast et al) و آهار با ژلاتین ، نه تنها منجر به تثبیت مکانیکی می شود، بلکه ممکن است باعث تثبیت شیمیایی کاغذهای نوشته شده با مرکب آهن مازو بشود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.