Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیرگذاری آموزش مادران در زمینه مشکلات غذاخوردن کودک بر مشکلات خوردن و تنیدگی مادر - کودک

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (11 صفحه - از 15 تا 25)

کلیدواژه ها :

کودک ،آموزش والدین ،تنیدگی مادر ،مشکلات غذاخوردن

کلید واژه های ماشینی : زمینۀ مشکلات غذا خوردن کودک ، کودک ، تنیدگی ، مشکلات غذا خوردن ، مادر ، مشکلات خوردن و تنیدگی مادر ، غذا خوردن کودکان گروه آزمایش ، مشکل غذا خوردن کودکان گروه ، خوردن کودک بر مشکلات خوردن ، مداخلات مشکلات غذا خوردن

در مداخلات مشكلات غذاخوردن، بايد مولفه هاي مربوط به مادر و كودك را در نظر گرفت. يكي از اين مولفه ها تنيدگي مادر و كودك است. هدف مطالعه حاضر، بررسي تاثير آموزش مادران در زمينه مشكلات غذاخوردن كودك بر درمان اين مشكلات و كاهش تنيدگي مادر - كودكان مورد مطالعه است. 34 مادر كه كودكانشان مشكلات خوردن داشتند با روش غيراحتمالي در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار داده شدند (16 نفر گروه آزمايش و 18 نفر گروه كنترل). در اين مطالعه شبه آزمايشي، آزمودني هاي گروه آزمايش و كنترل در سه مرحله پيش آزمون (قبل از مداخله)، پس آزمون (پس از تمام شدن جلسات آموزشي) و پيگيري (22 روز پس از تمام شدن جلسات آموزشي) از طريق پرسشنامه تنيدگي والدين (PSI) و مشكلات غذاخوردن ارزيابي شدند. نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه آموزش مادران در زمينه مشكلات خوردن، مشكل غذاخوردن كودكان گروه آزمايش را در پس آزمون (004/0=p) و پيگيري (001/0=p) به طور معناداري كاهش مي دهد (004/0=p). همچنين اين آموزش، تنيدگي كلي (001/0=p)، تنيدگي مولفه والد (001/0=p) و مولفه كودك (05/0=p) را در پس آزمون به طور معناداري كاهش مي دهد. همچنين اين آموزش، تنيدگي كلي (001/0=p)، تنيدگي مولفه والد (001/0=p) و مولفه كودك (05/0=p) را در مرحله پيگيري 22 روزه نيز كاهش مي دهد. بنابراين آموزش در زمينه مشكلات خوردن از ميزان اين مشكلات و همچنين تنيدگي مادر و كودك مي كاهد. درباره مشكلات غذاخوردن، مولفه مادر و كودك اهميت فراواني دارد و يابد به اين مولفه ها توجه كرد.

خلاصه ماشینی:

"هدف مطالعۀ حاضر، بررسی تأثیر آموزش مادران در زمینۀ مشکلات غذاخوردن کودک بر درمان این مشکلات و کاهش تنیدگی مادر - کودکان مورد مطالعه است. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مادران در زمینۀ مشکلات خوردن، مشکل غذاخوردن کودکان گروه آزمایش را در پس‌آزمون (004/0=p) و پیگیری (001/0=p) به‌طور معناداری کاهش می‌دهد (004/0=p). از طرف دیگر ویژگی‌های شخصیتی کودک مانند خلق دشوار، اضطراب، افسردگی و رفتارهای پرخاشگرانه نیز مشکلات غذاخوردن را در تأثیر قرار می‌دهد (آمانیتی Yoshizumi etal mood Jennings & Dietz Crnic & Low Contreras & Horodynski Hagekull etal pickiness food refusal Marchi & Cohen Chatoor Satter و همکاران 1 ، 2004). فرضیه‌های پژوهش حاضر به این صورت بیان می‌شود‌: 1- آموزش مادران در زمینۀ مشکلات غذاخوردن، کاهش مشکلات خوردن گروه آزمایش را در پس‌آزمون و پیگیری موجب شده است. struggle for control positive parental behavior Palmer etal luiselli Turner etal Coe etal جدول 1. نتایج مطالعه به‌طور کلی نشان داد که فرضیه‌های اول تا چهارم مطالعۀ حاضر مبنی بر تأثیرگذاری آموزش مادران بر کاهش مشکلات غذاخوردن، تنیدگی کل، تنیدگی مؤلفۀ والد و مؤلفۀ کودک به طور معناداری تأیید می‌شود. در نهایت نتایج مطالعۀ زینالی، مظاهری، طهماسیان و صادقی (2012) نشان می‌دهد که آموزش مادران در زمینۀ مشکلات غذاخوردن کودکان، افزایش احساس رضایت مادر، افزایش احساس راحتی مادر و کودک در هنگام غذادادن به کودک را موجب می‌شود. A. (2010), The Influence of Parenting Stress on Mealtime Behaviors of Low-Income African-American Mothers of Toddlers."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.