Skip to main content
فهرست مقالات

گلوگاه یابی و بهبود کیفیت خدمات آموزش عالی با رویکرد تئوری محدودیت ها (مورد مطالعه :دانشگاه یزد)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 153 تا 176)

آموزش عالي موتور محركه اقتصاد دانش بنيان در كشور هاست. دانشگاه ها، مهد توليد علم و ثروت را دركشور هستند. توليد علم و دانش با نگارش پايان نامه هاي باكيفيت و كاربردي حاصل مي آيد. اما امروزه بنا بر دلايلي پايان نامه هاي مقطع تحصيلات تكميلي بدون استفاده در كتابخانه ها و دفاتر اساتيد، خاك مي خورند. محقق مي كوشد تا با الگو گرفتن فرآيند تفكر از تئوري محدوديت ها، در پي كشف گلوگاه هاي موجود بر سر راه اين فرآيند كليشه اي در تحصيلات تكميلي دانشگاه يزد، محدوده ي زماني بهار و تابستان 1393 برآيد. به منظور گردآوري داده ها، مصاحبه با 3 پنل خبرگان دستور كار قرار گرفت و با شناخت جامع ومانع موردمطالعه، نتايج را استنتاج كرد. مهم ترين ويژگي نامطلوب، انتخاب نامناسب موضوع حاصل آمد و با اتفاق آرا، مشكل اساسي، اسناد بالادستي انتخاب شد. همچنين ورودي نامرغوب از دانشجويان در اين مقطع از يك طرف و پروسه انتخاب موضوع از طرفي ديگر، مهم ترين گلوگاه ها بر سر راه فرآيند انجام پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشگاه يزد قلمداد شد.

خلاصه ماشینی:

"حال با توجه به اینکه کیفیت خدمات، کلید اصلی موفقیت سازمانها است و نیز با توجه به اهمیت سازمانهای ارائه دهنده خدمات آموزشی (دانشگاه) در کشور، پژوهش حاضر سعی دارد تا با ارائه رویکردی مبنی بر فرایند تفکر تئوری محدودیت ها١، گامی فراتر از محدوده مدلهایی که تاکنون به آنها اشاره شده است ، برداشته و با شناسایی گلوگاههای مؤثر در انجام پایاننامه های تحصیلات تکمیلی و عدم کاربردی بودن اکثر آنها (خاکخوردن در کتابخانه های دانشگاه)، راهکاری جدید پیشنهاد دهد؛ زیرا که TOC از نظریه های سیستمی است که با برخورداری از مجموعه ای از ابزارهای همگرا نظیر پنج گام تمرکز، فرایند تفکر، ابزارهای حل مسئله ، مدل "ریسمان – هماهنگی - ذخیره موقت "٢، مدیریت زنجیره بحرانی و معیارهای اندازهگیری عملکرد توانسته است نتایج قابل توجهی در بهبود عملکرد سازمانهای تولیدی داشته باشد [٦]. با توجه به تحولات سازمانی سالهای اخیر و نیز اهمیت صنعت خدمات، پژوهش حاضر ضمن معرفی تئوری محدودیت ها به عنوان یکی از نظریه های نوین مدیریتی در زمینه بهبود عملکرد سازمانهای تولیدی و خدماتی ، به تعیین تأثیر کاربرد ابزارها و مفاهیم این نظریه در خصوص بهبود کیفیت خدمات آموزش عالی و پرداختن به گلوگاههای موجود و بالقوه در راستای انجام پایاننامه های مقطع تحصیلات تکمیلی دانشجویان برای جلوگیری از خاکخوردن این رساله ها در کتابخانه ها و دفاتر اساتید راهنما و مشاور پرداخته می شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.