Skip to main content
فهرست مقالات

متن پیشنهادی: سازمان حسابرسی اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی رهنمودهای حسابداری: بیانیه شماره 20

(13 صفحه - از 68 تا 80)

کلید واژه های ماشینی : حسابداری ، واحد تجاری وابسته ، حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری ، حسابداری و حساب‌رسی رهنمودهای حسابداری ، سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری ، واحد سرمایه‌گذار ، واحد سرمایه ، صورتهای مالی واحد سرمایه‌گذار ، زیان تلفیقی واحد سرمایه‌گذار ، واحد سرمایه‌پذیر

خلاصه ماشینی:

"کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری‌ اردیبهشت 1379 سازمان حسابرسی‌ رهنمودهای حسابداری بیانیهء شمارهء 20:حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته‌ فهرست مندرجات‌ بخش 1:توضیحات 24-1 حوزه عمل 1 ارتباط واحد سرمایه‌گذار و واحد سرمایه‌پذیر 3-2 نفوذ قابل ملاحظه 9-4 روشهای حسابداری 12-10 -روش بهای تمام شده 10 -روش ارزش ویژه 11 تفاوت روشهای ارزش ویژه و بهای تمام شده 12 انتخاب روش حسابدرای به منظور انعکاس سرمایه‌گذاری‌ در صورتهای مالی تلفیقی 13 انتخاب روش حسابداری به منظور انعکاس سرمایه‌گذاری‌ در صورتهای مالی جداگانه واحد سرمایه‌گذار 14 کاربرد روش ارزش ویژه 23-15 -سرقفلی 16 -معاملات درون گروهی 17 -تاریخ گزارشگری 19-18 -رویه‌های حسابداری 20 -سایر موارد 23-21 افشا 24 بخش 2:تعاریف 30-25 بخش 3:رهنمود حسابداری 43-31 سازمان حسابرسی‌ رهنمودهای حسابداری بیانیهء شمارهء 20:حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته‌ فهرست مندرجات‌ (ادامه) صورتهای مالی تلفیقی 36-31 -ترازنامه تلفیقی واحد سرمایه‌گذار 33 صورت سود و زیان تلفیقی واحد سرمایه‌گذار 34 -صورت سود و زیان جامع تلفیقی واحد سرمایه‌گذار 35 -صورت جریان وجوه نقد تلفیقی واحد سرمایه‌گذار 36 تغییرات سرمایه‌گذاری 38-37 کاهش دائمی در ارزش 39 صورتهای مالی جداگانه واحد سرمایه‌گذار 41-40 افشا 42 تاریخ اجرا 43 بخش 4:مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری 44 سازمان حسابرسی‌ رهنمودهای حسابداری بیانیهء شمارهء 20:حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته‌ مقررات این بیانیه باید با توجه به«مقدمه توضیحی رهنمودهای حسابداری،مطالعه شود. سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته‌ در صورتهای مالی جداگانه واحد سرمایه‌گذار باید به بهای تمام شده پس از کسر ذخیره کاهش ارزش دائمی یا مبلغ‌ تجدید ارزیابی به عنوان یک رویه مجاز جایگزین،منطبق با رویه حسابداری واحد سرمایه‌گذار در مورد سرمایه‌گذاریهای‌ بلند مدت طبق بیانیه شماره 15 رهنمودهای‌ حسابداری تحت عنوان حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها منعکس شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.