Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ویژگی‌های روانسنجی و هنجاریابی مقیاس شکوفایی در دانش‌آموزان دختر پایه سوم دبیرستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 63 تا 74)

کلیدواژه ها :

هنجاریابی ،دانش‌آموزان دختر ،ویژگی‌های روانسنجی ،مقیاس شکوفایی

کلید واژه های ماشینی : مقیاس شکوفایی ، بهزیستی روانی ، مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف ، هنجاریابی مقیاس شکوفایی در دانش‌آموزان ، روایی ، مقیاس شکوفایی داینر و همکاران ، پایایی ، عاملی مقیاس شکوفایی داینر ، نتایج تحلیل عامل تاییدی گویه‌ها ، روان‌سنجی و هنجاریابی مقیاس شکوفایی

این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی و هنجاریابی مقیاس شکوفایی در نمونه‌ای متشکل از504 دانش‌آموز دختر پایه سوم دبیرستان‌های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1394-1393 با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انجام شد. جهت بررسی ویژگی‌های روانسنجی از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی بازآزمایی روایی محتوایی، روایی همزمان (مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف) و روایی سازه استفاده شد. پس از تایید روایی محتوایی، نتایج نشان داد که پایایی مقیاس شکوفایی با استفاده از دو روش ضریب آلفای کرونباخ 84/0 و روش باز آزمایی 83/0 و روایی همزمان با مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 73/0 است. همچنین نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که این مقیاس دارای یک عامل با شاخص‌های برازش مطلوب است. بنابراین مقیاس شکوفایی از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است و می‌توان آن را برای سنجش شکوفایی بخصوص در مطالعات روانشناسی مثبت در همین محدوده سنی به کار برد.

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.