Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی دانشجویان از برنامه درسی اجراشده اخلاق اسلامی دانشگاه ها

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 131 تا 148)

کلیدواژه ها :

‫داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،اخلاق اسلامی ،ارزیابی ،برنامه درسی اجراشده

کلید واژه های ماشینی : درس اخلاق اسلامى ، دانشجویان ، درس اخلاق اسلامی ، اهداف درس اخلاق اسلامى دانشگاه‏ها ، برنامه درسى اخلاق اسلامى دانشگاه‏ها ، نمرات آزمون درس اخلاق اسلامى ، همسویى اهداف درس اخلاق اسلامى ، اهداف درس اخلاق اسلامی دانشگاه‌ها ، ارزیابى برنامه درسى اخلاق اسلامى ، اخلاق اسلامی دانشگاه‌ها

هدف از اين تحقيق، ارزيابي برنامه درسي اجراشده اخلاق اسلامي دانشگاه ها از منظر دانشجويان است. روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري نيز 273 دانشجوي كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم مي باشد كه درس اخلاق اسلامي را در نيمسال دوم 93ـ94 پاس كردند. نتايج تحقيق نشان داد: نيازهاي مبنا قرار گرفته در تدوين اهداف درس اخلاق اسلامي دانشگاه ها، پوشش دهنده نيازهاي فردي و اجتماعي در يك جامعه اسلامي در حد متوسط بوده، همپوشي كامل ميان اهداف و نيازها در درس اخلاق اسلامي وجود ندارد. 2. روش هاي ياددهي يادگيري به كار گرفته شده در تدريس درس اخلاق اسلامي، با اهداف اين درس در سطوح شناختي، عاطفي و رفتاري همسويي اندكي دارد. 3. روش هاي ارزشيابي به كار گرفته شده در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجويان در درس اخلاق اسلامي، همسو با اهداف اين درس در سطوح شناختي، عاطفي و رفتاري نيست. 4. ميزان دستيابي دانشجويان به اهداف درس اخلاق اسلامي در سطوح شناختي، عاطفي و رفتاري نامطلوب است؛ بنابراين، افزايش اثربخشي برنامه درسي اخلاق اسلامي دانشگاه ها، مستلزم برنامه ريزي براساس نياز سنجي واقع بينانه مبتني بر رويكرد تركيبي هدف محور ـ مسئله محور و ارتقاي مهارت هاي حرفه اي مدرسان مي باشد.

خلاصه ماشینی:

"یقینا جامعه اسلامی ما نیز برای صیانت از ارزش‌های اسلامی باید بتواند از برنامه‌های درسی مناسب برای تحکیم ارزش‌های اسلامی و اخلاقی بین نسل جوان و سازنده استفاده نماید؛ امری که در قالب دروس «معارفاسلامی» و به‌ویژه درس «اخلاق اسلامی» به منظور ایفای نقش دانشگاه، یعنی ساختن انسان، شکل گرفته، تلاش می‌شود تا علاوه بر افزایش شناخت و سطح آگاهی دانشجویان نسبت به تفکر دینی، و اطلاع از ارزش‌های اسلامی، تغییرات اساسی در رفتار و عادت آنان ایجاد گردد؛ امری که تحقق آن مستلزم توجه جدی به اصول برنامه‌ریزی درسی است. جدول (6): آماره‌های استنباطی سؤال دوم پژوهشی از دیدگاه دانشجویان برای ارزیابی اینکه آیا میانگین نمرات نظرات دانشجویان در مورد سؤال دوم (روش‌های یاددهی ـ یادگیری به کارگرفته‌شده در تدریس درس اخلاق اسلامی تا چه حد همسو با اهداف این درس در سطوح شناختی، عاطفی و رفتاری است؟) به شکل معنی‌داری از نمره 48 (میانگین قابل قبول برای نظر دانشجویان در جامعه)، اختلاف دارد یا خیر، آزمون tبا یک نمونه بر اساس نمرات پرسش‌نامه اجرا شد. جدول (9): آماره‌های استنباطی نمرات پنجمین سؤال پژوهشی از دیدگاه دانشجویان آزمون tتک‌نمونه‌ای برای ارزیابی اینکه آیا میانگین نمرات نظرات دانشجویان در مورد سؤال سوم (روش‌های ارزشیابی به‌کارگرفته‌شده در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس اخلاق اسلامی تا چه حد همسو با اهداف این درس در سطوح شناختی، عاطفی و رفتاری است؟) به‌طور معنی‌داری از نمره 36 (میانگین قابل‌قبول برای نظر دانشجویان در جامعه)، اختلاف دارد یا خیر، آزمون tبا یک نمونه بر اساس نمرات پرسش‌نامه اجرا شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.