Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه توزیع تسهیلات بانکی با متغیر های عمده اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (13 صفحه - از 151 تا 163)

اعطاي تسهيلات بانكي با نرخ ارزان به بخش كشاورزي، باعث مي شود كشاورزان در يك محيط رقابتي، سعي در به دست آوردن حداكثر درآمد انتقالي از طريق وامهاي ارزان نمايند. افزايش تقاضا براي وامهاي ارزان و محدوديت عرضه آنها، پاسخگويي به همه تقاضاها از سوي منابع و مؤسسات مالي ممكن نبوده، لذا موجب به وجود آمدن مازاد تقاضا در بازار اعتبارات و تسهيلات بخش كشاورزي مي شود كه منابع بانكي و بويژه بانك كشاورزي، از يك نوع مكانيسم غير قيمتي براي جيره بندي تقاضا استفاده مي كنند. از اهداف اين تحقيق، بررسي رابطه توزيع اعتبارات كشاورزي با ويژگي هاي عمده اقتصادي و اجتماعي كشاورزان دريافت كننده وام و بدون وام، در منطقه مورد مطالعه است. در اين مقاله، ابتدا آمار و اطلاعات مورد نياز از منابع آماري جمع آوري گرديد و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوري با كشاورزان و با استفاده از مدل توبيت نوع اول با متغير وابسته و محدود شده مقدار وام و روش رگرسيون خود تنظيم درونزا، اهداف و فرضيات تحقيق مورد بررسي وتجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصله نشان مي دهد، طي سالهاي مورد مطالعه (1387-1367) اعتبارات اعطايي به بخش كشاورزي همواره روند صعودي داشته و تسهيلات اعطايي، بيشتر غير تكليفي و كوتاه مدت بوده است كه اين موضوع نشان دهنده جهت گيري بانكها در تامين هزينه هاي جاري است. همچنين نتايج بيانگر آن است كه متغير هاي بدهي، ميزان دارايي، آموزش هاي ترويجي، فاصله زارع تا بانك و تعداد افراد خانوار زارع بر دريافت وام و اعتبار موثر است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.