Skip to main content
فهرست مقالات

متن پیشنهادی: اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استانداردهای حسابرسی- بخش 5- 50: تایید خواهی برون سازما

(8 صفحه - از 154 تا 161)

کلید واژه های ماشینی : حسابرس، تاییدخواهی برون‌سازمانی، اطلاعات، پیش‌نویس استاندارد حساب‌رسی تاییدخواهی برون‌سازمانی، درخواست تاییدیه، حساب‌رسی، حسابداری و حساب‌رسی استانداردهای حساب‌رسی، استانداردهای حساب‌رسی، فرایند تاییدخواهی برون‌سازمانی، درخواست تاییدیه مثبت

خلاصه ماشینی:

"کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی استانداردهای حسابرسی‌ بخش 5-50:تاییدخواهی برون‌سازمانی فهرست بند کلیات 6-1 ارتباط روشهای تاییدخواهی برون‌سازمانی با براوردهای حسابرس از خطرهای ذاتی و کنترل 11-7 ادعاهای مشمول تاییدخواهی برون‌سازمانی 16-12 طراحی درخواست تاییدیه برون‌سازمانی 19-17 استفاده از تاییدیه‌های مثبت و منفی 24-20 درخواستهای مدیریت 27-25 ویژگیهای پاسخ‌دهندگان 29-28 فرایند تاییدخواهی برون‌سازمانی 35-30 ارزیابی نتایج فرایند تاییدخواهی 36 تاییدخواهی برون‌سازمانی پیش از پایان سال مالی 37 تاریخ اجرا 38 این استاندارد باید همراه با مقدمه استانداردهای حسابرسی ارائه‌شده در بخش 10 مطالعه شود. حسابرس برای انجام این کار باید اهمیت،سطح براوردی‌ خطرهای ذاتی و کنترل،و میزان تاثیر شواهد حاصل از سایر روشهای حسابرسی برنامه‌ریزی شده را در کاهش خطر حسابرسی مربوط به آن ادعاها به سطح پایین قابل قبول،مورد توجه قرار دهد. ازاین‌رو،در نظر گرفتن پاسخهای کتبی به‌ درخواستهای تاییدیه که حسابرس به صورت مستقیم از اشخاص‌ ثالث غیر وابسته به واحد مورد رسیدگی دریافت می‌کند،چه‌ به تنهایی چه همراه با شواهد حسابرسی گرداوری شده از سایر روشها،ممکن است به کاهش خطر حسابرسی مربوط به ادعاهای‌ مرتبط به سطح پایین قابل‌قبولی،کمک کند. چنانچه سایر اقدامات انجام شده حسابرس(شامل‌ آزمون کنترلهای لازم)نشان دهد که شرایط وام تغییر نکرده است‌ و خطرهای ذاتی و کنترل مربوط به مانده وام در سطح پایین براورد شود،حسابرس ممکن است به جای تاییدخواهی مستقیم و دوباره‌ از وام‌دهنده،آزمونهای محتوا را به آزمون جزییات پرداختهای‌ انجام شده در این ارتباط،محدود کند. درخواستهای مدیریت 25-در مواردی که حسابرس در صدد تاییدخواهی در مورد برخی مانده‌ها یا سایر اطلاعات باشد و مدیریت از حسابرس‌ بخواهد چنین اقدامی را انجام ندهد،حسابرس باید وجود دلایل‌ معتبر برای چنین درخواستی را مورد توجه قرار دهد و برای‌ پشتیبانی از درستی درخواست مدیریت،شواهدی کسب کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.