Skip to main content
فهرست مقالات

شبیه سازی قیمت سهام از منظر عوامل داخلی و خارجی موثر بر سیستم با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 79 تا 98)

کلیدواژه ها :

قیمت سهام ،بازار سرمایه ،پویایی های سیستم ،ارزش ذاتی سهام ،صنایع ملی مس ایران

Intrinsic Stock Value ،National Iranian Copper Industries ،Capital Market ،System Dynamics ،Stock price

کلید واژه های ماشینی : قیمت سهام ، سهام ، سیستم ، سیستم ، شبیه‌سازی قیمت سهام از منظر ، شبیه‏سازی ، ارزش ذاتی سهام ، رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی ، پژوهش ، Stock

موسوي و ستوده (1392) رفتار قيمت سهام صنايع ملي مس ايران را در بازار بورس ازمنظر خارجي شبيه‏سازي كرده اند. الگوي اين پژوهش از نتايج اين مطالعه حاصل شده و امكان پيش‏بيني و تحليل نوسان هاي آينده قيمت اين سهم و همچنين ارزش ذاتي سهام را براي سياست‏گذران و صاحبان منافع (ازمنظر عوامل داخلي و خارجي) فراهم كرده است. براي الگوسازي رفتار سهم، عوامل اثرگذار بر قيمت سهم در بورس اوراق بهادار و عوامل موثر در قيمت محصول شركت در بازار، شناسايي و نمودارهاي علي و معلولي هر بخش براساس روش‏شناسي پويايي‏هاي سيستم ترسيم شده است. متغيرهاي مالي در سه بخش قيمت‏گذاري، قيمت و تامين مالي از طريق بدهي بررسي شده است. الگوي سيستمي پژوهش با استفاده از اين رويكرد و با نرم‏افزار Vensim DSS شبيه‏سازي و تحليل شده است. نتايج نشان مي دهد عرضه سهم، در بخش قيمت سهم، بيشترين تاثير و تامين مالي از طريق بدهي‏ها، در قيمت ذاتي سهم اثرگذاري مثبت دارد.

خلاصه ماشینی:

"com مراجعه شود Backcasting Indigenous Exogenous جدول (1) معرفی متغیرهای مورد استفادۀ الگوی سیستمی پژوهش ردیف متغیر ردیف متغیر فارسی لاتین نوع فارسی لاتین نوع 1 قیمت داخلی Domestic Price برون‌زا 15 ریسک مالی شرکت Company financial risk درون‌زا 2 بدهی Debt درون‌زا 16 تغییر در نرخ بازده مورد انتظار سهام Change in stock expected return rate درون‌زا 3 تقاضای پوشش داده‌شده با تولید داخلی Deman Fullfilled by Domestic Product برون‌زا 17 نرخ بازده مورد انتظار سهام Stock expected return rate درون‌زا 4 قیمت جهانی World Price برون زا 18 نرخ بهره Tax Rate برون‌زا 5 نسبت قیمت به درآمد نرمال Normal P/E ratio برون‌زا 19 تقاضای کل Total Demand برون‌زا 6 سود هر سهم EPS درون‌زا 20 بدهی Debt برون‌زا 7 نسبت قیمت به درآمد P/E ratio درون‌زا 21 تعداد سهام Number of shares برون‌زا 8 جذابیت سهام Stock attractiveness درون‌زا 22 تاخیرات Delays برون‌زا 9 تقاضای سهام Stock demand درون‌زا 23 عرضۀ سهام Stock supply برون‌زا 10 خالص تغییر قیمت Net price change درون‌زا 24 زمان Time برون‌زا 11 قیمت بازار سهام Stock market price درون‌زا 25 نسبت قیمت به درآمد نرمال Normal P/E ratio برون‌زا 12 نرخ بهره Interest Rate برون‌زا 26 تغییر در هزینۀ ثابت مالی Change in fix financial costs درون‌زا 13 نرخ هزینۀ سرمایۀ بدهی Debt capital cost rate درون‌زا 27 ارزش ذاتی سهام Intrinsic share value درون‌زا 14 نرخ هزینۀ سرمایۀ کل Total capital cost rate درون‌زا 28 تغییرات ارزش ذاتی سهام Intrinsic share value change درون‌زا برای تبیین ارتباط بین متغیرها در روش پویایی‌شناسی سیستمی، ابتدا ارتباط این متغیرها براساس روابط علت و معلولی نشان داده می‌شود؛ سپس برای انجام عملیات شبیه‌سازی، این متغیرها در قالب متغیرهای نرخ و حالت، گروه‌بندی می‌شوند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.