Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در زمان مقیاس های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 99 تا 114)

کلیدواژه ها :

تبدیل موجک ،حجم معامله ،بازده سهام ،علیت گرنجری ،نوسان بازده

Trading volume ،return volatility ،Granger causality ،Stock Return ،Wavelet

کلید واژه های ماشینی : موجک ، اطلاعات ، حجم معامله ، نوسان بازده ، بازده سهام و نوسان بازده ، سری زمانی متغیرهای حجم معامله ، نوسان بازده در زمان مقیاس‏های ، بازده سهام و حجم معامله ، ضرایب موجک ، بازده سهام

با وجود انجام مطالعات گسترده در مورد چگونگي ارتباط حجم معامله - بازده سهام و حجم معامله - نوسان بازده در بازارهاي مالي، هنوز در مورد ساختار نظري يا تجربي اين ارتباط اجماع حاصل نشده ‏است. اين پژوهش با هدف كشف اطلاعات نهفته در سري زماني متغيرهاي حجم معامله، بازده سهام و نوسان بازده در دوره زماني 96 ماهه (ابتداي فروردين 1386 تا اسفند 1393) صورت گرفته است. بدين منظور سري‏هاي زماني اين متغيرها با استفاده از تبديل موجك گسسته با حداكثر هم پوشاني، تجزيه و ضرايب موجك آن‏ها محاسبه شده است؛ سپس رابطه ميان سري‏ها با استفاده از آزمون عليت گرنجري بررسي شده است. نتايج به دست آمده از اين پژوهش در دوره زماني مورد بررسي، نشان دهنده تفاوت روابط بين متغيرها در مقياس‏هاي زماني متفاوت است، چنانكه در برخي از مقياس‏ها، آزمون عليت گرنجر، وجود رابطه علي ميان سري‏هاي زماني را تاييد مي كند و در برخي از مقياس‏هاي زماني اين رابطه وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"(2) = ( ) 2 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم‌پوشانی 1 برای محاسبۀ ضرایب موجک در زمان مقیاس‌های مختلف و آزمون علیت گرنجری برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده است. یافته‌ها برای بررسی فرضیه‌های این پژوهش، ابتدا هر یک از سری‌های زمانی متغیرها به روش تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم‌پوشانی، به ضرایب موجک مربوط به هر سیگنال (سری زمانی) تجزیه می‌شود؛ سپس از ضرایب به‌دست‌آمده در آزمون علیت Mallat Approximation Details Multi-level Decomposition با توجه به بحث موجک هار، طول سری زمانی (سیگنال) مدنظر برای اعمال تبدیل موجک بر آن، باید برابر با توانی از عدد دو باشد تا بتوان از سیگنال اصلی، زیر سیگنال‌های تقریب و جزئیات را در هر سطح دلخواه را به دست آورد. با مقایسۀ سطح معناداری حاصل از آزمون علیت گرنجری در مقیاس‌های مختلف با سطح معناداری این آزمون، نتایج آزمون به شرح زیر ارائه می‌شود: طبق رابطۀ علیت گرنجر، سری تجزیه‌شدۀ حجم معامله در تمامی مقاطع زمانی مورد بررسی، با سری تجزیه‌شدۀ بازده شاخص، رابطۀ علی دارد. با توجه به مقادیر آمارۀ t (آزمون همبستگی) و همچنین مقایسۀ سطح معناداری آن‌ها با سطح خطای این آزمون (5 درصد)، وجود همبستگی مثبت بین این متغیرها در تمام مقیاس‌ها تأیید می‌شود (جدول 5)؛ بنابراین، بین ضرایب موجک دو متغیر حجم معاملات و بازده شاخص سهام در تمام مقیاس‌ها، همبستگی جزئی مثبت وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.