Skip to main content
فهرست مقالات

متن پیشنهادی: اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی استاندارد ی شماره 27: طرحهای مزایای بازنشستگی

(16 صفحه - از 120 تا 135)

کلید واژه های ماشینی : صورتهای مالی طرحهای مزایای بازنشستگی، طرحهای مزایای بازنشستگی، استاندارد حسابداری طرحهای مزایای بازنشستگی، مزایای بازنشستگی مبتنی براکچوئری، ارزش فعلی مزایای بازنشستگی، اطلاعات، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، طرح، اندازه‌گیری دارایی‌های طرحهای مزایای بازنشستگی، اکچوئری

خلاصه ماشینی:

"29-در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی علاوه بر الزامات‌ افشای سایر استانداردهای حسابداری مربوط باید حداقل‌ مواردزیر افشا شود: الف-رویه‌ها و مفروضات مورد استفاده برای تعیین ارزش‌ منصفانه سرمایه‌گذاریها ب-رویه‌ها و مفرضاتی که در محاسبه ارزش فعلی مزایای‌ بازنشستگی مبتنی براکچوئری به کار رفته است و هرگونه تغییر در رویه‌های و مفروضات در فاصله بین دو تاریخ انجام‌ اکچوئری ج-تاریخ انجام آخرین ارزیابی مبتنی براکچوئری د-اطلاعات مختصر در مورد گروههای کارکنان تحت پوشش‌ و کارفرمایان هـ-اطلاعات آماری در خصوص تعداد بازنشستگان مستمری‌بگیران و اعضای شاغل و اطلاعات مختصر در مورد طرحهای بازنشستگی و ارائه‌ اطلاعات کلی در خصوص شرایط هر کدام(نظیر شرایط استحقاق مبالغ و رصدهای قابل پرداخت) ز-شرح تغییرات طی سال مالی در شرایط پرداخت مزایای‌ بازنشستگی حق بیمه‌ها شرایط عضویت طرح و قوانین و مقررات مرتبط با طرح و اینکه تغییرات یاد شده در محاسبات‌ اکچوئری منظور شده است یا خیر ح-خط مشی تامین منابع و هرگونه تغییر در آن طی سال مالی ط-وضعیت مالیاتی طرح معملات طرح با واحدهای تجاری تحت کنترل یا تحت‌ نفوذ قابل ملاحظه تمام یا برخی از اعضا کارفرمایان با نفوذ ی-قابل ملاحظه در طرح کانونهای بازنشسنگی و سازمانها و تشکلهای مرتبط با اعضا و یا طرح ک-سیاستهای سرمایه‌گذاری منابع طرح ل-سرمایه‌گذاری طرح در سهام کارفرمایانی که برطرح نفوذ قابل ملاحظه دارند و م-جدول جزییات ارزش منصفانه خالص داراییها طرح‌ به استثنای داراییهای ثابت مشهود که به بهای تمام شده یا مبلغ‌ تجدید ارزیابی به کسر استهلاک انباشته منعکس می‌شود و مقایسه آن با ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی براکچوئری‌ وتشریح سیاستهای تامین مبالغ کسری."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.