Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه رابطه بین مصرف رسانه‌ای و میزان سرمایه اجتماعی مدیران راهنمایی و دبیرستان منطقه 2 شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (18 صفحه - از 137 تا 154)

در پژوهش حاضر سعی شد نقش رسانه­ها بر سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه­ آماری پژوهش حاضر شامل کلیه­ی مدیران راهنمایی و دبیرستان منطقه 2 شهر تهران بود که از میان 298 نفر از جامعه­ی آماری 177 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه­ مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه­ی سرمایه­ی اجتماعی­ دلاویز بود که هنجاریابی عوامل آن در ایران نیز صورت گرفته و پایایی و اعتبار آن نیز به تایید رسانده است. منظور ازمصرف رسانه­ای، تلویزیون و اینترنت و تلفن همراه بود. نتایج پژوهش نشان داد بین ابعاد سرمایه ­اجتماعی و مصرف رسانه­ای همبستگی معناداری وجود دارد. نتیجه­ اصلی پژوهش حاضر وجود همبستگی مثبت و معنادار بین میزان استفاده از رسانه­ها با سرمایه­ اجتماعی بود. یعنی با بالا رفتن میزان استفاده از رسانه­ها، سرمایه اجتماعی نیز افزایش می­یابد. این امر ما را به نقش مهم رسانه­ها بر نگرش افراد آشنا می­کند و لزوم پرداختن به این مسئله را دو چندان می­کند.

خلاصه ماشینی:

"مطالعه رابطه بین مصرف رسانه‌ای و میزان سرمایه اجتماعیمدیران راهنمایی و دبیرستان منطقه 2 شهر تهران معصومه فریدی ثانی 1 مجید ظروفی 2 تاریخ دریافت مقاله: 19/4/1394 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 23/7/1395 چکیده در پژوهش حاضر سعی شد نقش رسانه‌ها بر سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. در سال 85 نیز طرح تحقیقی توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با عنوان نظرات مردم تهران درباره "رسانه‌ها" تحت عنوان الگوی مصرف رسانه‌ها بیانگر آن است که تلویزیون در بین رسانه‌های مورد بررسی بیشترین درصد استفاده ‌کننده را به خود اختصاص داده است (93 درصد) پس از آنان رادیو (70 درصد) بیشترین درصد استفاده‌ کننده را نسبت به سایر رسانه‌ها در اختیار دارد. نتایج فرضیه‌های پژوهشی - بین میزان استفاده از رسانه‌های جمعی و سرمایه اجتماعی در بین مدیران مقاطع راهنمایی و دبیرستان منطقه 2 شهر تهران همبستگی وجود دارد. این یافته‌ها همسو با نظریات پاتنام بود که اظهار کرد تلویزیون و گسترش دامنة استفاده از آن در خانواده‌ها باعث کاهش دامنة زندگی اجتماعی و مدنی شده و افراد کمتر وقتی را برای صرف دوستان و حتی خانواده می‌کنند و در سازمان‌های اجتماعی و امور عمومی کمتر مشارکت می‌کنند؛ هم چنین باعث خصوصی شدن اوقات فراغت می‌شود. اگرچه می‌توان تصور نمود که رسانه‌های اجتماعی قادرند اعتماد اجتماعی در جامعه را افزایش دهند و با شناخت نقش و جایگاه خود در میان اقشار جامعه روابط میان افراد را بهبود بخشند و مسائل فرهنگی را ارتقا دهند، اما دراین بررسی نتیجه عکس به دست آمد یعنی این که با افزایش استفاده از رسانه‌ها، میزان اعتماد اجتماعی در بین مدیران مدارس منطقه 2 تهران کاهش می‌یابد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)