Skip to main content
فهرست مقالات

متن پیشنهادی: اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی: استانداردهای حسابرسی بخش 70

(8 صفحه - از 78 تا 85)

کلید واژه های ماشینی : حسابرس، گزارش حسابرس، صورتهای مالی، گزارش حسابرس مستقل، حساب‌رسی، حسابداری و حسابرسی استانداردها حسابرسی، استانداردهای حساب‌رسی، بند تاکید بر مطلب خاص، اظهارنظر حسابرس اثر، بند دامنه رسیدگی ارائه‌شده

خلاصه ماشینی:

"اجزای اصلی گزارش حسابرس 5-اجزای اصلی گزارش حسابرس و ترتیب معمول آن به‌شرح زیر است: الف-عنوان، ب-مخاطب، پ-بند مقدمه،شامل: 1-مشخص کردن عناوین صورتهای مالی حسابرسی‌شده، 2-مشخص کردن مسئولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی و مسئولیت حسابرس، ت-بند دامنه رسیدگی(توصیف ماهیت حسابرسی)شامل: 1-اشاره‌به استانداردهای حسابرسی، 2-توصیف اهم کارهای انجام‌شده توسط حسابرس، ث-بند اظهارنظر،شامل: 1-اشاره‌به استانداردهای حسابداری مورداستفاده در تهیه صورتهای‌ مالی، 2-اظهارنظر درباره صورتهای مالی، ج-تاریخ گزارش، چ-امضای حسابرس، ح-نشانی حسابرس. 13-گزارش حسابرس باید حسابرسی را به‌گونه‌ای توصیف‌ کند که موارد زیر را دربر گیرد: الف-رسیدگی نمونه‌ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات‌ مندرج در صورتهای مالی، ب-ارزیابی اصول و رویه‌های حسابداری استفاده‌شده در تهیه صورتهای مالی، پ-ارزیابی براوردهای عمده،به‌عمل آمده توسط هیأت‌مدیره‌ در تهیه صورتهای مالی، ت-ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی، 14-گزارش حسابرس باید بیانگر این مطلب باشد که‌ حسابرسی،مبنایی معقول برای اظهارنظر فراهم می‌کند. برای نمونه،چنانچه اصلاح سایر اطلاعات مندرج در مدارک همراه صورتهای مالی حسابرسی‌شده،با در نظر گرفتن‌ اهمیت موضوع،ضرورت داشته باشد و واحد مورد رسیدگی از این‌ اصلاح خودداری کند،حسابرس ممکن است موضوع را با افزودن‌ یک بند تاکید بر مطلب خاص در گزارش خود تشریح کند. موضوعاتی که بر اظهارنظر حسابرس اثر دارد 31-حسابرس در مواردی‌که هریک از شرایط زیر وجود دارد و بنابه‌ قضاوت وی،اثر آن بر صورتهای مالی بااهمیت است یا بتواند با اهمیت باشد،ممکن است نتواند نظر مقبول اظهارنظر کند: الف-محدودیت در دامنه رسیدگی، ب-ابهام اساسی، پ-عدم توافق با مدیریت درباره قابلیت پذیرش رویه‌های‌ حسابدار بانتخاب شده،شیوه‌های بکارگیری آنها یا کفایت‌ اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی. 34-نظر مردود باید هنگامی ارائه شود که اثر عدم توافق بر صورتهای مالی چنان بااهمیت و فراگیر(اساسی)است که‌ حسابرس به این نتیجه برسد که گزارش مشروط برای افشای‌ ماهیت گمراه‌کننده یا ناقص صورتهای مالی،کافی نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.