Skip to main content
فهرست مقالات

نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 51 تا 70)

کلیدواژه ها :

فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش ،هوش سازمانی ،وزارت ورزش و جوانان

کلید واژه های ماشینی : هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش ، کارکنان وزارت ورزش و جوانان ، مدیریت دانش ، مدیریت دانش در هوش سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، هوش سازمانی ، مدیریت دانش کارکنان اثرگذار ، فرهنگ سازمانی و مدیریت ، مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش ، کلیۀ کارکنان وزارت ورزش

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را که با روش توصیفی ـ پیمایشی صورت گرفت، کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 746 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری نیز با استفاده از جدول حجم نمونه کرجسای و مورگان و نیز نمونه گیری تصادفی ساده، 255 نفر به دست آمد. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش به صورت مستقیم بر هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تاثیر می گذارد. همچنین، فرهنگ سازمانی به صورت مستقیم بر مدیریت دانش کارکنان اثرگذار می باشد. با توجه به نتایج به نظر می رسد که برای توسعه هوش سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان، توجه ویژه به فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ضروری می باشد.

خلاصه ماشینی:

"همچنین ، افراد در تمامی سطوح احساس میکنند که در تصمیم گیری نقش دارند و این تصمیمات است که بر کار آن ها مؤثر میباشد و کار آن ها به شکل مستقیم با اهداف سازمان پیوند دارد؛ بنابراین ، به مدیران عالی وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد میشود که به توسعۀ قابلیت ها و مهارت های کارکنان خود بپردازند و سعی در آموزش کارکنان و بهبود تواناییهای آن ها در تمامی زمینه ها داشته باشند. همچنین ، به مدیران عالی و واحدهای تحقیقات نیروی انسانی وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد میشود به منظور بالابردن هوش سازمانی کارکنان خود که عامل مؤثری درجهت افزایش اثربخشی و میزان عملکرد کارکنان محسوب میشود، از طریق توجه نمودن به فرهنگ سازمانی و ایجاد چرخۀ مدیریت دانش به منظور دست یابی به بازدهی بیشتر استفاده نمایند. سیاست گذاران وزارت ورزش و جوانان برای دست یابی به اهداف خود از طریق هوشمندسازی سازمان میبایست به فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از اجزای لاینفک سازمان توجه نمایند؛ زیرا، همان گونه که نتایج پژوهش نشان داد، به نظر میرسد که فرهنگ سازمانی به صورت مستقیم بر هوش سازمانی تأثیرگذار میباشد و این نشان از اهمیت بسیار این متغیر دارد. A study of the relationship between organizational intelligence of managers and their performance in state-run organizations in East Azerbaijan province. The study of knowledge management and its relationship with organizational culture in administration of sport and youth departments of Kermanshah and Ilam province."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.