Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 93 تا 110)

کلیدواژه ها :

دانشگاه ،دانشجویان ،اوقات فراغت ،ورزش

کلید واژه های ماشینی : ورزش، دانشجویان، اوقات فراغت، اوقات فراغت دانشجویان کشور، جایگاه ورزش در اوقات فراغت، اوقات فراغت دانشجویان، گذران اوقات فراغت دانشجویان، گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه، دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دختران

هدف ازاین پژوهش توصیفی،تعیین اوقات فراغت دانشجویان کشور ونشان دادن جایگاه ورزش در این اوقات وهمچنین بررسی وجود یا عدم وجود روابط معنی دار بین جنسیت، وضعیت تاهل ،رشته ی تحصیلی ،سن ، وضعیت فعلی سکونت ،میزان تحصیلات پدران ومادران ،شغل پدران ،درآمد ماهیانه والدین ،سیگار کشیدن ، میزان ساعات فراغت با پرداختن به ورزش بوده است. شش درصد از دانشجویاندختر وپسر دوره ی کارشناسی 38 دانشگاه‹10486 نفر› از 25 استان کشور، به طور تصادفی انتخاب وپرسشنامه ای مشتمل بر55 سؤال بسته در بین آنان توزیع و6/99 درصد پرسشنامه های جمع آوری شده مورد بررسی قرار گرفت. میزان اوقات فراغت روزانه ی دانشجویان 3تا 4 ساعت بوده که به ترتیب به تماشای تلویزیون ،مطالعه،هم صحبتی وورزش پرداخته می شود. فعالیت های مورد علاقه به ترتیب ورزش ،مطالعه ورایانه بوده است.جایگاه ورزش در اوقات فراغت برای پسران درمرتبه ی سوم وبرای دختران در مرتبه ی نهم بوده است.5/15 درصد پسران و8/31 درصد دختران ورزش نمی کنند . رشته های ورزشی پس پیاده روی شامل نرمش ،دویدن وبدن سازی ،والیبال وکوهنوردی برای دختران فوتبال نرمش، دویدن،بدنسازی وتنیس روی میز برای پسران بوده است.رشته های مورد علاقه ی دختران شنا، بدنسازی ،والیبال وبرای پسران فوتبال ،شنا وبدنسازی بوده است. بین متغیرهای نام برده در فوق وپرداختن دانشجویان به ورزش ،رابطه ی معنی داری در حد 01/0 =? مشاهده گردید.

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-فعالیت‌های فراغتی جاری (به تصویر صفحه مراجعه شود) زمان فراغت 58 درصد دانشجویان عصر و شب و محل‌گذران این اوقات برای 5/69 درصد خوابگاه یا منزل بوده است. زمان قابل ملاحظه‌ای‌ است که می‌تواند به شکل دلخواه دانشجویان مورد بهره‌برداری قرار گیرد،بویژه اینکه حدود 80 درصد از آنها اعلام می‌دارند که از نحوهء گذران اوقات فراغتشان کمی راضی یا ناراضی‌ هستند از این رو،لازم است برای گذران مطلوب اوقات فراغت آنان چاره‌اندیشی گردد. صافی‌6بر روز دانشجویان دانشگاه تهران مطالعه کرده و اعلام می‌دارد که ورزش و هنر کمتر مورد توجه بوده است. فرج الهی اعلام می‌دارد که‌ ورزش رتبهء چهارم فعالیت‌های فراغتی دانشجویان دختر دانشگاه تهران را به خود اختصاص‌ داده است. فراهم‌سازی امکانات لازم برای گذران اوقات فراغت دانشجویان با توجه به موارد فوق‌ امکان‌پذیر است،بویژه در مورد کار با رایانه که در فعالیت‌های فراغتی جاری در مرتبهء سیزدهم‌ قرار گرفته است. در رشته‌های ورزشی مورد علاقه،فوتبال جایگاه خود را حفظ کرده ولی شنا که در فعالیت‌های جاری مرتبهء دهم را در کل دانشجویان دختر و پسر داشت،به رتبهء اول آمده است و نشان می‌دهد که دانشجویان بیش از همه به ورزش شنا علاقه‌مند هستند و این امر مستلزم فراهم‌سازی امکانات لازم توسط مسئولین‌ دانشگاهها می‌باشد. مجموعهء یافته‌های تحقیقات انجام شده نشان دهندهء این است که دانشجویان به‌ ورزش فعالیت‌های بدنی علاقه‌مند بوده و به منافع آن واقف می‌باشد و اگر زمینه‌های لازم فراهم‌ شود و عواملی چون مشکلات کمبود اماکن،وسایل،بودجه،مربی مرتفع یا کاهش یابد دانشجویان فعالیت‌های ورزشی را نسبت به دیگر فعالیت‌های فراغتی ارجح می‌دانند. (22)- Verhen,Marie Eleanor,"Past and presnt Recreation Activity Participation and Future Preferences of Single Chinese and American Student At Michigan state University",M."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.