Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دو نوع اضطراب صفتی رقابتی و حالتی رقابتی موجود در ورزشکاران مرد داخلی و خارجی شرکت کننده در مسابقات بین المللی بسکتبال جام ورزش و ملتها

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 55 تا 62)

کلیدواژه ها :

اضطراب صفتی رقابتی ،اضطراب شناختی ،اضطراب بدنی ،اعتمادبه نفس

کلید واژه های ماشینی : اضطراب ، ورزش ، اضطراب صفتی رقابتی ، ورزشکاران ، رقابتی ، تیم ، اندازه‌گیری اضطراب صفتی رقابتی ، تجزیه و تحلیل اطلاعات ، ورزشکاران تیم ملی ، اضطراب حالتی رقابتی

هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان دو نوع اضطراب صفتی رقابتی وحالتی رقابتی بین ورزشکاران تیم ملی و ورزشکاران خارجی شرکت کننده در مسابقات جام ورزش وملتها می باشد،که درطول یک هفته به رقابت پرداختند. نمونه های آماری این تحقیق باجامعه ی آماری برابر بوده و64 نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامهCSAI -2 برای اضطراب حالتی رقابتی وسیاهه SCAT برای اندازه گیری اضطراب صفتی رقابتی بوده که پرسشنامه ی حالتی رقابتی سه عامل اضطراب شناختی ،اضطراب بدنی واعتماد بهنفس رابه طور جداگانه اندازه گیری می کند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات خام از روش F تحلیل واریانس یکطرفه ،t استیودنت ،ضریب همبستگی اسپیرمن ونرم افزارSPSS سود برده شده است.

خلاصه ماشینی:

"حرکت سال دوم-شماره 4-بهار 1379 ص ص:62-55مقایسهء دو نوع اضطراب صفتی رقابتی و حالتی رقابتی‌ موجود در ورزشکاران مرد داخلی و خارجی شرکت‌کننده در مسابقات‌ بین المللی بسکتبال جام ورزش و ملتها دکتر احمد فرخی-الهام حکاک استادیار دانشگاه تهران-کارشناس ارشد دانشگاه تهرانچکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان دو نوع اضطراب حالتی رقابتی و صفتی رقابتی‌ بین ورزشکاران تیم ملی و ورزشکاران خارجی شرکت‌کننده در مسابقات جام ورزش و ملت‌ها می‌باشد که در طول یک هفته به رقابت پرداختند. روش اجرای آزمون به منظور یکسان بودن شرایط اجرای پرسشنامه‌ها،تست اضطراب حالتی رقابتی برای هر تیم در روز مسابقه با تیم امریکا و حدود 45 دقیقه قبل از شروع بازی بین ورزشکاران تیم موردنظر پخش شده‌ و با کمک مترجم و روانشناس تیم توضیحات لازم برای آنها داده می‌شد و از آنها خواسته می‌شد بدون‌ اینکه وقت زیادی را صرف جواب دادن به هر تست کنند احساسات خود را در آن لحظه خاص بیان دارند و پس از تکمیل پرسشنامه آن را به مترجم خود تحویل دهند. همچنین پرسشنامهء اضطراب صفتی رقابتی نیز شب بعد از بازی با تیم امریکا در محل اقامت‌ آنها توسط مترجم تیم بین ورزشکاران توزیع شده و با توضیحات لازم از آنها خواسته شد که احساسات‌ عمومی خود را بیان داشته و پس از تکمیل پرسشنامه آن را به مترجم خود تحویل دهند. برای مقایسهء تفاوت بین میانگین گروه‌ها در زمینهء اضطراب صفتی رقابتی و حالتی رقابتی،از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه F ( ANOVA )و برای‌ تعیین معنی‌دار بودن این تجزیه و تحلیل از t استیودنت استفاده شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.