Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه عوامل آمادگی جسمانی- حرکتی خواهران دوقلوی یکسال با خواهران غیر دو قلو

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 39 تا 48)

کلیدواژه ها :

آمادگی جسمانی ،آمادگی حرکتی ،دوقلوهای همسان وتوارث پذیری

کلید واژه های ماشینی : عوامل آمادگی جسمانی، خواهران دوقلوی، جسمانی، حرکتی خواهران دوقلوی یک‌سال، ظرفیت هوازی بیشینه، جفت خواهر دوقلوی یکسان، حرکتی، رشت، دوقلوهای هم‌سان، خواهران دوقلوی هم‌سان

یکی از راه های گزینش وهدایت درست کودکان ونوجوانان به سمت رشته های ورزشی مناسب،بررسی میزان توارث پذیری ویژگی های جسمانی وحرکتی آنان است .هدف از این پژوهش مقایسه ی ویژگی های جسمانی ‹قد، وزن وضربان قلب بیشینه ›، عوامل آمادگی جسمانی‹ظرفیت هوازی بیشینه ،انعطاف پذیری،اتقامت عضلات شکم وقدرت دست› وآمادگی حرکتی ‹سرعت،چابکی وزمان واکنش شنیداری › در بین 16 جفت خواهر دوقلوی یکسان ‹گروه آزمایش› و18 جفت خواهر غیر دوقلوی ‹گروه گواه›شهرستان رشت با دامنه ی سنی 14-17 سال است.گروه گواه به شکل تصادفی وگروه آزمایش به شکل غیر تصادفی واز طریق بررسی معیارهای ویژه مانند یک تخمی بودن با هدایت پزشک متخصص انتخاب شدند.کلیه ی متغیرهای تحقیق در شرایط یکسان وبا آزمون های استاندارد ومتداول میدانی وفرض های تحقیق با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون،تی‹t › مستقل وهمبسته در سطح اطمینان از طریق برنامه یSpss بررسی شدند.

خلاصه ماشینی:

"حرکت شماره 5-تابستان 1379 ص ص:47-39مقایسهء عوامل آمادگی جسمانی-حرکتی خواهران دوقلوی یکسان‌ با خواهران غیردوقلو دکتر خسرو ابراهیم،رحیم رمضانی‌نژاد،فاطمه انتشاری دانشیار دانشگاه گیلان-عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان‌ کارشناس ارشد دانشگاه گیلانچکیده یکی از راه‌های گزینش و هدایت درست کودکان و نوجوانان به سمت رشته‌های ورزشی مناسب، بررسی میزان توارث‌پذیری ویژگی‌های جسمانی و حرکتی آنان است. هدف از این پژوهش،مقایسهء ویژگی‌های جسمانی(قد،وزن و ضربان قلب بیشینه)،عوامل آمادگی جسمانی(ظرفیت هوازی‌ بیشینه،انعطاف‌پذیری،استقامت عضلات شکم و قدرت دست)و آمادگی حرکتی(سرعت،چابکی‌ و زمان واکنش شنیداری)در بین 16 جفت خواهر دقلوی یکسان(گروه آزمایش)و 18 جفت‌ خواهر غیردوقلوی(گروه گواه)شهرستان رشت با دامنهء سنی 14-17 سال است. پیشینهء تحقیق تحقیق در زمینهء بررسی ویژگی‌های جسمانی و آمادگی حرکتی-جسمانی گروه‌های مختلف‌ خویشاوندی،سابقهء زیادی ندارد،هرچند تاکنون تحقیقی در داخل کشور انجام نگرفته است،ولی‌ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور،متغیرهای مختلف جسمانی،فیزیولوژیکی،ادراکی-حرکتی و غیره را در دوقلوهای همسان،ناهمسان و برادران یا خواهران معمولی با والدین به منظور تعیین سهم‌ وراثت و توراث‌پذیری مورد بررسی قرار داده است. جدول 1-مقایسهء ویژگی‌های جسمانی و آمادگی حرکتی-جسمانی خواهران‌ دوقلو(الف)و غیردوقلو(ب) (به تصویر صفحه مراجعه شود) آزمون فرض‌های تحقیق در سطح اطمینان(5%)نیز نشان داد که ویژگی‌های جسمانی تفاوت‌ معنی‌داری بین وزن و ضربان قلب بیشینهء خواهران دوقلو و معمولی مشاهده شد. ضریب همبستگی بالا بین انعطاف‌پذیری،استقامت عضلات شکم و قدرت گرفتن دست‌ (عوامل آمادگی جسمانی)خواهران دوقلوی همسان نیز قابل توجه است. در نهایت اینکه عدم تفاوت معنی‌دار بین میانگین امتیازهای اخذ شده در عوامل مختلف، نشان می‌دهد که خواهران دوقلو برتری خاصی در این زمینه ندارند و فقط انتخاب یا گزینش کودکان و نوجوانان مستعد از گروه‌های خویشاوندی نیز می‌تواند احتمال موفقیت ورزشی آنان را بالا ببرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.