Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولین (با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش)

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 23 تا 40)

کلیدواژه ها :

اوقات فراغت ،معلول ،جانباز ،تربیت بدنی و ورزش

کلید واژه های ماشینی : گذران اوقات فراغت جانبازان، اوقات فراغت جانبازان و معلولین، گذران اوقات فراغت، ورزش، جانبازان و معلولین، ساعات فراغت جانبازان و معلولین، تلویزیون، نقش تربیت‌بدنی و ورزش، نحوهء گذران اوقات فراغت، میزان ساعات فراغت

با توجه به اهمیت اوقات فراغت وکارکردهای بهداشتی ،درمانی وفرهنگی آن ،در تحقیق حاضر به بررسی پیرامون این موضوع پرداخته شده است. این مطالعه در مورد جانبازان ومعلولینی به اجرا درآمده که از ویژگی های منحصر به فردی نظیر بالا بودن میزان ساعات فراغت ،مشکلات جسمانی ،حرکتی و روحی برخوردارند.بعد دیگری که مورد توجه قرار گرفته است،نقش تربیت بدنی وورزش است که از توانمندی های فراوانی برای جهت دهی وغنی سازی اوقات فراغت انسان ها برخوردار می باشد. این تحقیق از نوع بررسی های موردی وزمینه ای است که دراجرای آن از پرسشنامه ومصاحبه استفاده شده است. تعداد 404 جانباز و206 معلول که همگی مرد بودند در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند.در نمایش وتحلیل اطلاعات به ترتیب از آمار توصیفی وروش آماری Chi Square استفاده شده است.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که شکل فعلی گذراندن اوقات فراغت مطلوب نیست وموجب نارضایتی قشر مورد مطالعه است.در این خصوص کمبود امکانات ووسایل وتنگناهای مالی ورواج روش های نامطلوب قابل توجه اند، همچنین کثرت ساعات فراغت جانبازان ومعلولین نکته ی مهمی است . روش ها ووسایل مطلوبی که مورد توجه افراد مورد مطالعه اند عبارتند از:تماشای تلویزیون ،پرداختن به ورزش ،فعالیت های آموزشی وعلمی وحضور در گردشگاه ها وطبیعت که باید طی یک برنامه ی هدفمند مورد بهره برداری قرار بگیرند.تحلیل روابط میان متغیرهایی نظیر جانباز یا معلول بودن،ورزشکار بودن ،محل سکونت،تأهل ونحوه گذران اقات فراغت نیز مبین یافته های قابل توجهی است که به بحث گذاشته شده است.

خلاصه ماشینی:

"مطالعهء درسی نیز با 32 درصد به گونه‌ای خاص جلب‌توجه می‌کند از میان کلیهء اماکن مورد توجه جانبازان و معلولین که برای گذران اوقات فراغت گزینش‌ شده است،افراد به گزینهء خانه تمایل بیشتری نشان داده‌اند(60درصد)این انتخاب از این نظر موجب‌ خوشحالی است که کانون گرم خانواده در جامعهء مورد تحقیق نقش تعیین‌کننده‌ای دارد،حال آنکه این‌ گونه به نظر می‌رسد که افراد جانباز و معلول به دلیل مشکلات جسمی و روحی علاقهء کمتری به ماندن‌ در محیط خانواده دارند و ترجیح می‌دهند کنار دوستان یا در محیطهایی که افراد همدرد خود را نمودار 1-نحوهء گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولین (به تصویر صفحه مراجعه شود) داشته باشند حضور یابند. با توجه به تأکید این تحقیق بر تربیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولین و در بخش حاضر یافته‌های مربوط به این موضع به همراه نتایج مربوط به مشکلات روحی جامعهء مورد مطالعه و تفاوت‌های موجود میان دیدگاه‌های جانبازان و معلولین به بحث گذاشته می‌شود. آیا جانبازان و معلولین نسبت به این مشکل از دیدگاه مشترک و یکسانی برخوردارند؟ پاسخ به این سؤال مستلزم توجه به دو نکته است:اول اینکه عموم افراد مورد مطالعه(چه جانباز و چه‌ معلول)در اشاره به تنگناهای مالی به عنوان یک مشکل،اتفاق نظر دارند و آن را مانع گذران مطلوب‌ اوقات فراغت می‌دانند،ولی نکتهء دیگر اینکه از نظر ارزیابی میزان تأثیر و کارایی این مانع در تخریب‌ الگوی گذران ایام فراغت،بین جانبازان و معلولین تفاوت وجود دارد که این تفاوت معنی‌دار از طریق‌ آزمون K2 و با 95 درصد اطمینان آشکار می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.