Skip to main content
فهرست مقالات

واکنش هورمونی به هیپرگلیسمی زمان ورزش طولانی

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 41 تا 58)

کلیدواژه ها :

کورتیزول ،هورمون رشد ،انسولین ،کاتکولامین ها ،گلوکاگون ،تکنیک کلمپ گلوکز

کلید واژه های ماشینی : ورزش ، زمان ورزش غلظت گلوکز خون ، غلظت گلوکز خون ، واکنش‌های هورمونی به هیپرگلیسمی زمان ، هیپرگلیسمی زمان ورزش طولانی ، تزریق ، غلظت ، انسولین ، ورزش غلظت گلوکز خون آزمودنی ، تزریق گلوکز

در این تحقیق اثر هیپر گلیسمی در طول یک فعالیت استقامتی بر واکنش های هورمونی موردمطالعه وبررسی قرار گرفت .هشت آزمودنی مرد برای دو نوبت ودرهر نوبت به مدت 120 دقیقه روی ارگومتر با شدت تقریبا 70% از حداکثر اکسیژن مصرفی ‹ ›ورزش کردند در آزمایش اول ‹A› 30 دقیقه قبل از شروع ورزش ودر زمان ورزش غلظت گلوکز خون آزمودنی ها در حدود 12 میلی مول در لیتر نگاه داشته شد‹کلمپ گلوکز› ودر آزمایش دوم ‹B› به مقدار حجم مشابهی که در آزمایش اول گلوکز تزریق شده بود ،محلول 9/0 درصد سالین تزریق شد‹کنترل› . در اثر ورزش غلظت لاکتیک در هردوآزمون افزایش یافته بود اما تغییرات غلظت لاکتیک نسبت به تزریق گلوکز در مقایسه با تزریق سالین واکنش بیشتری نشان داد. تزریق گلوکز ونگه داشتن هیپرو گلیسمی زمان ورزش موجب شد به طور معنی داری غلظت اسید چرب استریفیه نشده ‹NEFA› ،گلیسرول ،اپی نفرین ،نوراپی نفرین، گلوکاگون وهورمون رشد در پلاسما کاهش یابد، در حالی که غلظت انسولین در پلاسما به طور معنی داری افزایش یافت.به طور کلی این نتایج مشخص می سازند که تزریق گلوکز وهیپرگلیسمی زمان فعالیت طولانی با شدت بالا باعث متوقف کردن واکنش های هورمونی به ورزش می شودکه به طور معمول مسئول رهاسازی گلوکز از کبد وتجزیه گلیگوژن عضلات می باشد.

خلاصه ماشینی:

"مقادیر به صورت میانگین و خطای معیار از میانگین‌ ارائه شده‌اند( mean-+SEM ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 4)غلظت گلیسرول در پلاسما در زمان استراحت(دقیقه 30-)،پس از تزریق اولیه‌ گلوکز(دقیقه صفر)و طی 120 دقیقه ورزش. مقادیر به صورت میانگین و خطای معیار از میانگین ارائه شده‌اند ( mean-+SEM ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 6)غلظت هورمون گلوکاگون در پلاسما در زمان استراحت(دقیقه 30-)،پس از تزریق اولیهء گلوکز(دقیقه صفر)و طی 120 دقیقه ورزش. مقادیر به صورت میانگین و خطای معیار از میانگین ارائه شده‌اند ( mean-+SEM ) غلظت اپی‌نفرین در پلاسما در زمان ورزش در هر دو آزمایش به‌طور معنی‌داری افزایش یافت‌ ( P>0/01 )،اگرچه پاسخ اپی‌نفرین به ورزش زمان تزریق گلوکز در مقایسه با تزریق سالین کاهش پیدا کرد(شکل 8 و 7). مقادیر به صورت میانگین و خطای معیار از میانگین ارائه شده‌اند ( mean-+SEM ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 8)غلظت هورمون اپی‌نفرین در پلاسما در زمان استراحت(دقیقه 30-)،پس از تزریق‌ اولیهء گلوکز(دقیقه صفر)و طی 120 دقیقه ورزش. مقادیر به صورت میانگین و خطای معیار از میانگین ارائه شده‌اند ( mean-+SEM ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) شکل 10)غلظت هورمون رشد در پلاسما در زمان استراحت(دقیقه 30-)،پس از تزریق اولیهء گلوکز(دقیقه صفر)و طی 120 دقیقه ورزش. مقادیر به صورت میانگین و خطای معیار از میانگین ارائه شده‌اند ( mean-+SEM )بحث و نتیجه‌گیری ایجاد شرایط هیپرگلیسمی زمان ورزش با تزریق گلوکز و استفاده از تکنیک کلمپ گلوکز،با تغییرات اندکی که در نگاه داشتن غلظت گلوکز خون از مقدار موردنظر(12 میلی‌مول در لیتر)مشاهده‌ شد،تأکید بر مناسب بودن این روش برای استفاده در شرایطی غیر از شرایط استراحت می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.