Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 39 تا 50)

کلیدواژه ها :

فرهنگ سازمانی ،بهره وری ،مدیران و سازمان تربیت بدنی

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ سازمانی ، مدیران سازمان تربیت‌بدنی رابطه‌ی معنی‌داری ، مدیران ، ری مدیران سازمان تربیت‌بدنی ، بهره‌وری مدیران سازمان تربیت‌بدنی ، مدیران سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ، بهره‌وری ، سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران ، مدیران سازمان تربیت‌بدنی رابطهء معنی‌داری ، فرهنگ سازمانی با بهره‌وری مدیران

فرهنگ یا جو حاکم بر سازمان، مبین شیوه ی زندگی سازمان است. شکل دهی وهدایت فرهنگ سازمانی ،می تواند افزایش بهره وری سازمان را به دنبال داشته باشد .هدف از این پژوهش ، تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی وبررسی رابطه ی شاخص های ان با بهره وری در مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران است.شاخص های فرهنگ سازمانی شامل: خلاقیت ،ریسک پذیری،رهبری، حمایت مدیریت یکپارچگی ،کنترل ،هویت ،پاداش ،سازش با پدیده تعارض والگوهای ارتباطی است.دراین پژوهش میدانی ،تعداد 81 مدیر به دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی وبهره وری پاسخ دادند. درمطالعه مقدماتی ضریب پایایی پرسشنامه ها با خطای کمتر از 5 درصد مورد تایید قرار گرفت .علاوه برروش های آماری توصیفی ،از آزمون ناپارامتری ضریب همبستگی اسپیرمن وآزمون کا – اسکور استفاده شد.تجزیه وتحلیل یافته ها حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران سازمان تربیت بدنی رابطه ی معنی داری وجود دارد . عوامل ده گانه ی فرهنگ سازمانی با یکدیگر رابطه ی معنی داری را نشان دادند .صرفا الگوهای ارتباطی با سایر عوامل رابطه ی معنی داری نشان نداد. بین ویژگی های فردی از جمله میزان سن ،تحصیلات وسابقه ی کاربا فرهنگ سازمانی وهمچنین با بهره وری مدیران رابطه ای مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"تجزیه و تحلیل یافته‌ها حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی با بهره‌وری مدیران سازمان‌ تربیت‌بدنی رابطهء معنی‌داری وجود دارد(1%> P ). تحقیقی که به منظور ارتباط بین مدیریت،فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در زمینه مدیریت‌ ورزشی توسط والاس و ویز1در دانشگاه ویندسر2کانادا بر روی 69 سازمان انجمن مسیحی جوانان‌ کانادا( Ymca در سال 1995 انجام گرفت به این نتیجه دست یافتند که مدیران اجرایی باید تمام انرژی‌ خود را صرف توسعه یک فرهنگ قوی سازمانی نمایند که به مؤثر بودن سازمان کمک نماید(12). در این پژوهش،محقق سعی دارد تا با تعیین رابطهء بین فرهنگ سازمانی و عوامل ده گانهء آن با میزان بهره‌وری جامعهء موردنظر،پیشنهادی لازم برای بهبود شرایط و عملکرد آنان را ارائه دهد و زمینهء مطالعات بعدی را فراهم آورد. جدول 1-همبستگی میان کل فرهنگ سازمانی و بهره‌وری(ضریب همبستگی اسپیرمن) (به تصویر صفحه مراجعه شود) در جدول 1،آزمون همبستگی بین کل فرهنگ سازمانی و کل بهره‌وری از طریق ضریب‌ همبستگی اسپیرمن برابر با 818/0 مشاهده گردید و وجود رابطهء در سطح خطای 1%تأیید می‌شود. ازاین‌رو فرض اساسی تحقیق مبنی بر هماهنگ بودن تغییرات بین عامل فرهنگ سازمانی با عامل‌ بهره‌وری مدیران با میزان اطمینان بیشتر از 99 درصد مورد تأیید قرار گرفت. بحث و نتیجه‌گیری وجود ارتباط معنی‌دار بین عوامل فرهنگ سازمانی و بهره‌وری مدیران سازمان تربیت‌بدنی،با احتمال خطای کمتر از 1 درصد مورد تأیید قرار گرفت. این نتیجه،از یافته‌های برجسته پژوهش است و براساس آن به مدیران سازمان تربیت‌بدنی پیشنهاد می‌شود برای افزایش بهره‌وری به مؤلفه‌های فرهنگ‌ سازمانی توجه ویژه‌ای مبذول دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.