Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر دو شیوه مصرف ویتامین c بر میزان دامنه حرکتی و قدرت برونگرای عضلات تاکننده آرنج پس از کوفتگی عضلانی تأخیری

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 67 تا 76)

کلیدواژه ها :

آنتی اکسیدانت ،رادیکال های آزاد ،انقباض های برونگرا

کلید واژه های ماشینی : قدرت برونگرای عضلات ، انقباضات برونگرا ، برونگرا ، آرنج ، مصرف ، میزان کاهش دامنهء حرکتی آرنج ، ویتامین C ، شیوه‌ی مصرف ویتامین ، دامنه‌ی حرکتی و قدرت برونگرای ، مصرف ویتامین بر میزان دامنه

به منظور بررسی تاثیر دو شیوه ی مصرف ویتامین C برمیزان دامنه ی حرکتی وقدرت برونگرای عضلات تاکننده ی آرنج پس از کوفتگی تاخیری ،تعداد 37 نفر به ترتیب با میانگین سن،وزن وقد 02/22، 25/85 و58/159 در چهار گروه در تحقیق شرکت کردند. گروه اول ‹9›= n› با صرف 100 میلی گرم ویتامینC ،گروه دوم‹10=n› با مصرف 200 میلی گرم ویتامین C ،گروه سوم 9=n با مصرف دارو نما وگروه چهارم9=n به عنوان گروه کنترل شرکت کردندمصرف ویتامین C گروه هااز یک ساعت قبل از انجام انقباضات برونگرا تا 47 ساعت پس ازآن انجام شد.به منظور ایجاد کوفتگی از آزمودنی ها خواسته شده تا 70 انقباض برونگرا را با دست غیربرتر برروی صندلی مخصوص انجام دهند. مدت زمان هرانقباض 3 ثانیه وبین هرانقباض ،انقباض بعدی ،10 ثانیه استراحت منظور شد.همچنین مدت یک دقیقه استراحت بین هر10 انقباض لحاظ گردید .متغیرهایی که در چهار نوبت ،قبل1،24،48 ساعت پس از انقباضات برونگرا اندازه گیری شدند عبارتند از:1- میزان دامنه ی حرکتی آرنج 2- حداکثر قدرت برونگرای عضلات تاکننده ی ارنج.اطلاعات به دست آمده با روش آماری تجزیه وتحلیل گردید ونتایج زیر حاصل شد:1- کاهش دامنه ی حرکتی آرنج در کلیه ی گروه ها مشاهده شدوبین تاثیر دوشیوه ی مصرف ویتامین C دارونما برمیزان کاهش دامنه ی حرکتی آرنج قبل 1،24،48 ساعت پس از انقباضات برونگرا تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. 2- حداکثر قدرت برونگرا نیز در کلیه ی گروه ها درطول دوران کوفتگی کاهش نشان دادونیز بین وتاثیر دو شیوه ی مصرف ویتامین قبل،C دارونما برمیزان حداکثر قدرت برونگرای عضلات تا کننده ی آرنج 1،24،48 ساعت پس از انقباضات برونگرا تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"در پژوهش حاضر تلاش‌ شده است تا اثر دو شیوه مصرف ویتامین C بعد از یک جلسه تمرین شدید برونگرا مقایسه و بررسی‌ گردد و به این پژوهش پاسخ داده شود که بین میزان دامنهء حرکتی و میزان قدرت برونگرای عضلات‌ تاکنندهء آرنج آزمودنی‌های گروه‌های چهارگانه قبل و یک ساعت پس از تمرین شدید برونگرا و 24 و 48 ساعت پس از آن تفاوتی وجود دارد یا خیر؟روش تحقیقجامعهء آماری جامعهء آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دختر دانشگاه گیلان تشکیل می‌دادند برای این مطالعه‌ تعداد 37 نفر از جمعیت با میانگین سن(سال 54/1-+02/22)،وزن(کیلوگرم 32/8-+25/58)و قد (سانتی‌متر 08/5)،گروه-+58/159)به صورت غیرتصادفی انتخاب شدند و در چهار گروه به صورت‌ )و n تصادفی قرار گرفتند. ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2:تغییر حد اکثر قدرت( Kg برونگرای آزمودنی‌های گروه‌های چهارگانه در چهار مرحله بحث و نتیجه‌گیری بسیاری از محققان عنوان کرده‌اند که آغاز آسیب یا پارگی عضلانی و درد و سفتی متعاقب آن به‌ دنبال تمرینات غیرمتعارف(مانند انقباضات برونگرا)،ممکن است نتیجهء فشارهای اکسیداتیو ناشی از تمرین و نیز تأثیر رادیکال‌های آزاد باشد(5،6،7،9). هرچند در تحقیق حاضر با توجه به نتایج در موجود چنین نتیجه گرفته شد که مصرف روزانهء ویتامین C مقادیر 100 و 200 میلی‌گرم در مدت 1 ساعت قبل از انقباضات برونگرا تا 47 ساعت پس از آن،تأثیری بر کاهش کوفتگی عضلانی ندارد؛لیکن‌ C با توجه به آنکه ویتامین در C یک آنتی‌اکسیدانت قوی با پتانسیل هیدروژن‌دهی 8%+ولت است که‌ می‌تواند تغییراتی در فعل و انفعالات آنتی‌اکسیدانت‌ها بوجود آورد،بنابراین آثار درمانی ویتامین مقادیر مختلف بر روی فشارهای ناشی از تمرین باید از زوایای مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گیرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.