Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت کمی و کیفی تربیت بدنی و ورزش استان مرکزی از دیدگاه مسئولان و مربیان ورزش

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 91 تا 100)

کلیدواژه ها :

تربیت بدنی ،استان مرکزی ،وضعیت کمی وکیفی

کلید واژه های ماشینی : مسئولان تربیت‌بدنی و مربیان ورزش، دیدگاه مسئولان و مربیان ورزش، خصوص کمیت تجهیزات ورزشی تفاوت، کمیت تجهیزات ورزشی آقایان تفاوت، دیدگاه مسئولان تربیت‌بدنی و مربیان، تربیت‌بدنی، استان مرکزی از دیدگاه مسئولان، تجهیزات ورزشی، بررسی وضعیت کمی و کیفی، تجهیزات ورزشی تفاوت معنی‌داری

هدف از انجام این پژوهش ، بررسی وضعیت کمی وکیفی تربیت بدنی وورزش‹اداره ی کل› استان مرکزی بوده است.تحقیق حاضر به روش توصیفی وبه شکل میدانی اجرا شده است .جامعه ی آماری برابر با نمونه ی آماری شامل کلیه ی مسئولان ادارات تربیت بدنی ومربیان کارت دار وفعال استان مرکزی است .دراین تحقیق برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی مقدماتی واصلی ودر مواردی از مشاهده ومصاحبه بهره گیری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها ازآمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است که با استفاده از آزمون خی دو ،دیدگاه های مسئولان تربیت بدنی ومربیان ورزش در خصوص مسائل مورد مطالعه به شرح زیر می باشد. 1-ازنظر میزان رضایت ازشغل خود تفاوت معنی داری مشاهده نشد. 2- درخوص کیفیت وکمیت اماکن ورزشی تفاوت معنی داری مشاهده شد. 3- در مورد کیفیت تجهیزات ورزشی تفاوت معناداری وجود نداشت . 4- درخصوص کمیت تجهیزات ورزشی تفاوت معنی داری مشاهده شد. 5- از نظر کیفیت وکمیت اماکن وتجهیزات ورزشی بانوان تفاوت معناداری وجود نداشت. 6- درمورد کیفیت وکمیت تجهیزات ورزشی آقایان تفاوت معناداری ملاحظه نشد. 7- درخصوص کیفیت وکمیت اماکن ورزشی آقایان تفاوتمعنی داری وجود داشت.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین محقق در این تحقیق درصدد است به سؤالات زیر پاسخ دهد: 1-آیا حرفهء تربیت‌بدنی و مربی ورزش مورد رضایت مسئولان تربیت‌بدنی و مربیان ورزش‌ می‌باشد؟ 2-آیا اماکن و تجهیزات ورزشی موجود از جنبهء کمی و کیفی متناسب با ورزشکاران مرد و زن‌ تحت پوشش است؟ضرورت و اهمیت تحقیق مدیریت ممکن است به عنوان شناخت هدف‌ها از طریق فعالیت‌های هماهنگ تمامی افراد مربوط به آنها تعریف شود1. نظر به اینکه اکثر مسئولان تربیت‌بدنی و مربیان ورزشی اظهار داشته‌اند که در استان مرکزی از جنبهء کمی و کیفی،در خصوص اماکن و تجهیزات ورزشی،در حد نامناسب و نامطلوب است،بنابراین‌ پیشنهاد می‌شود تا نوسازی و تأسیس اماکن و تجهیزات ورزشی مناسب و نحوهء تأمین بودجهء ادارات مختلف تربیت‌بدنی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا در آینده این کمبودها و نقصان‌ها به‌ حد اقل برسد. با توجه به اینکه ورزش همگانی عامل اساسی در سلامت افراد،اجتماعات و جوامع است و نیز با نظر به اینکه اکثر مسئولان تربیت‌بدنی در استان اظهار داشته‌اند ورزش همگانی در منطقهء تحت‌ سرپرستی آنان اجرا نمی‌شود(4/58 درصد)،همچنین مسئولان،مشکلات انجام ورزش‌های همگانی را به ترتیب 1-عدم علاقه‌مندی و استقبال مردم،2-کمبود مربیان و متخصصان کارآمد،3-کمبود فضاهای ورزشی و شرایط نامناسب آب‌وهوایی عنوان نموده‌اند،بنابراین پیشنهاد می‌شود که ورزش‌ همگانی از طریق هماهنگ شدن مقامات دولتی و همکاران کلیهء افراد و نهادهای ذی‌نفع جامع و حمایت همه جانبهء مقامات دولتی در کلیهء سطوح دولتی نیز از طریق اهداف واضح و تحقق یافتنی‌ همراه با اقدامات تبلیغاتی انجام گیرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.