Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی هزینه ها و مقایسه کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور و حضوری

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 5 تا 26)

کلیدواژه ها :

آموزش حضوری ،تربیت بدنی ،کیفیت آموزشی ،آموزش از راه دور ،هزینه ی آموزش ویادگیری مستقل

کلید واژه های ماشینی : آموزش از راه دور ، مقایسه کیفیت آموزش تربیت‌بدنی ، نظام آموزش از راه دور ، کیفیت آموزش تربیت‌بدنی در نظام ، کیفیت آموزشی ، آموزش تربیت‌بدنی در نظام آموزش ، دانشجویان ، نظام ، هزینه‌ها و مقایسه‌ی کیفیت آموزش ، آموزش دانشجویان تربیت‌بدنی نظام حضوری

آموزش از راه دور ،نظام نوین آموزشی است که کشورهای مختلف ،بنا به مقتضیات محلی، فرهنگی واجتماعی خود، از آن در رشته ها وسطوح مختلف آموزشی بهره مند شده اند. موضوع کیفیت آموزشی فراگیران آموزش از راه دور واقتصادی بودن این نظام آموزشی در مقایسه با آموزش حضوری ،یکی از مسائل مهم ومورد بحث متولیان آن است. این مقاله به بررسی هزینه ها ومقایسه ی کیفیت آموزش تربیت بدنی درنظام حضوری وراه دورایران می پردازد.دراین مطالعه، همبستگی وتاثیر رفتار ورودی توسط دو متغیر نمره ی نظری وعملی آزمون ورود به دانشگاه‹کنکور› ومعدل دیپلم متوسطه با کیفیت آموزشی بررسی شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که در رشته ی تربیت بدنی در دوره ی اول پذیرش دانشجو سرانه ی آموزشی نظام از راه دور 2/5 برابر بالاتر از آموزش حضوری بوده است.هزینه اموزش از راه دور،تحت تاثیر تعداد دانشجو قرار دارد وبا افزایش تعداد فراگیران ،سرانه ی آموزشی به شدت کاهش می یابد. با پذیرش455 نفر،سرانه ی دو نظام تقریبا همسطح است وبا بیش ازاین تعداد،سرانه ی آموزش از راه دور کاهش می یابد. دربخش مقایسه کیفیت آموزشی ،مشخص شد که دانشجویان نظام از راه دور با پیشینه ی علمی ضعیف تری وارد دانشگاه می شوندکه این تفاوت از نظر آماری معنی دار است .به علاوه ،بین پیشینه ی علمی وکیفیت آموزشی همبستگی مثبت ومعنی داری وجود دارد.نتایج نهایی پژوهش نشان می دهدکه به رغم بالاتر بودن نمرات رفتار ورودی دانشجویان حضوری، دانشجویان نظام ازراه دوردردروس نظری با ماهیت علوم انسانی وعلوم پایه از کیفیت آموزشی بالاتری برخوردارند .

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-مقایسهء هزینهء آموزشی تربیت بدنی دو نظام آموزشی از راه دور و حضوری با ظرفیت‌های مختلف پذیرش دانشجو(65-975 نفر)ب)رفتار ورودی و پیشینهء تحصیلی دانشجویان دو نظام نتیجهء این پژوهش نشان می‌دهد که دانشجویان حضوری با توانایی‌ها و پیشینهء تحصیلی‌ قوی‌تری وارد دانشگاه می‌شوند و قبل از ورود به دانشگاه از آمادگی بالاتری برخوردارند. جدول 4-همبستگی بین رفتار ورودی و پیشینهء علمی با کیفیت آموزشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) ج)مقایسهء کیفیت آموزشی تربیت بدنی در دو نظام نتیجهء آزمون آماری کیفیت آموزشی گروه‌های آزمودنی در دو بخش الف)قبل از حذف اثر نمرات پیشینهء تحصیلی و ب)بعد از حذف اثر نمرات پیشینهء تحصیلی به شرح زیر است: کیفیت آموزشی دانشجویان دو نظام در کلیهء دروس:یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که‌ کیفیت آموزشی دانشجویان تربیت بدنی نظام حضوری قبل از حذف اثر نمرات پیشینهء تحصیلی‌ با X1ū-13/8 نسبت به نظام از راه دور با X2ū-13/16 در سطح a-0/019 بالاتر است. جدول 5-مقایسهء کیفیت آموزش دانشجویان تربیت بدنی نظام حضوری و از راه دور (به تصویر صفحه مراجعه شود) کیفیت آموزشی دانشجویان دو نظام در دروس علوم انسانی:آزمون آماری نشان می‌دهد که کیفیت آموزشی‌ نظام حضوری در دروس علوم انسانی با X1ū-12/53 نسبت به نظام از راه دور با X2ū-13/71 در سطح‌ پایین‌تری بوده است و این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار می‌باشدبعد از حذف اثر نمرات پیشینهء تحصیلی نیز نتیجهء مشابه به‌دست آمده و دانشجویان نظام حضوری با 87/1 واحد انحراف معیار کمتر از میانگین نسبت به دانشجویان راه دور با 45/1 واحد انحراف معیار بیشتر از میانگین دارای کیفیت‌ آموزشی پایین‌تری بوده‌اند(جدول 5)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.