Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه تأثیر دو روش فعالیت بدنی مختلط و هوازی بر میزان افزایش سطح آمادگی جسمانی دختران دانشجوی دانشگاه تهران

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 93 تا 102)

کلیدواژه ها :

آمادگی جسمانی ،استقامت عضلانی ،توان بی هوازی ،چابکی ،استقامت قلبی – عروقی

کلید واژه های ماشینی : افزایش سطح آمادگی جسمانی دختران ، آمادگی جسمانی دختران دانشجوی دانشگاه ، میزان افزایش سطح آمادگی جسمانی ، تمرین ، آزمون ، آزمون ، میانگین آزمون نهایی روش ، آزمون نهایی روش هوازی ، آزمون نهایی روش مختلط ، استقامت

هدف این پژوهش ،مقایسه ی دوروش تمرین انتخابی ‹مختلط وهوازی› وانتخاب وش بهتر جهت استفاده در کلاس های تربیت بدنی عمومی است. دراین پژوهش،تعداد342 دانشجوی دختر شرکت داشتند که این آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه تحت تمرینات هوازی وگروه دیگر تحت تمریانت مختلط ‹ هوازی - بی هوازی› قرار گرفتند .یش آزمونی که هر دو گروه در آن شرکت نمودند، شامل اندازه گیری استقامت عضلات کمربند شانه ‹آزمون بارفیکس›،استقامت موضعی عضلات شکم ‹آزمون دراز ونشست ›، چابکی ‹آزمون 4?15 متر›، استقامت قلبی – عروقی‹آزمون 600 مترونیمه کوپر ›،توان بی هوازی ونیروی عضلانی ‹آزمون پرش جفت›و تست ایستگاهی بود.پس از ده جلسه تمرین آزمون نهایی که اندازه گیری مجدد آزمون های اولیه بود،تکرار شد.نتایج پیش آزمون وآزمون نهایی به وسیله ی آزمون t وابسته وغیر وابسته مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .محاسبات آماری ومقایسه ی نتایج پیش آزمون وآزمون نهایی نشان داد اختلاف ومعنی داری بین آزمون نهایی چابکی ،توان بی هوازی واستقامت قلبی - عروقی ‹دو نیمه کوپر› روش تمرین مختلط نسبت به روش تمرین هوازی وجود دارد.همچنین اختلاف معنی داری بین آزمون نهایی استقامت عضلانی عضلات کمربند شانه ،استقامت موضعی عضلات شکم واستقامت قلبی – عروقی ‹دو 600 متر› وروش تمرین هوازی نسبت به روش تمرینی مختلط مشاهده شد،درصورتی که معنی داری بین آزمون ایستگاهی دوگروه وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-نتایج حاصل از مقایسهء آزمون‌های نهایی ایستگاهی( a-0/01 ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) با مقایسهء T به‌دست آمده با t جدول برابری میانگین‌های پیش‌آزمون و آزمون نهایی رد می‌شود و همچنین با توجه به این‌که( X1ū-2/58 )<( X1ū-3/35 )نتیجه می‌گیریم میانگین آزمون نهایی‌ نسبت به میانگین پیش‌آزمون کاهش پیدا کرده است و فرآیند به کار گرفته شد. جدول 2-نتایج حاصل از مقایسهء آزمون نهایی دو 60 متر(چابکی)( a-0/01 ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) با مقایسهء T به‌دست آمده با مقدار t جدول،برابر میانگین آزمون نهایی روش مختلط و میانگین‌ آزمون نهایی روش هوازی رد می‌شود و همچنین با توجه به این‌که( X6ū<X7ū )نتیجه می‌گیریم میانگین‌ آزمون نهایی روش مختلط از میانگین روش هوازی بیشتر است. جدول 3-نتایج حاصل از مقایسهء آزمون نهایی پرش( a-0/01 ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) با مقایسهء T به‌دست آمده با T جدول برابری میانگین آزمون نهایی روش مختلط و میانگین‌ آزمون نهایی روش هوازی رد می‌شود،همچنین باتوجه به اینکه( X6ū<X7ū )،نتیجه می‌گیریم میانگین‌ آزمون نهایی روش مختلط از میانگین آزمون نهایی روش هوازی بیشتر است. جدول 6-نتایج حاصل از مقایسهء آزمون نهایی دو 600 متر( Xū-0/01 ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) با مقایسهء T به‌دست آمده با t جدول برابری میانگین آزمون نهایی روش مختلط و میانگین‌ آزمون نهایی روش هوازی رد می‌شود،همچنین با توجه به اینکه X6ū<X7ū ،نتیجه می‌گیریم میانگین‌ آزمون نهایی روش مختلط از میانگین آزمون نهایی روش هوازی کمتر است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.