Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آثار روش گرم کردن بر نتایج یک برنامه تمرین قدرتی

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 115 تا 126)

کلیدواژه ها :

گرم کردن فعال ،گرم کردن غیر فعال ،حداکثر قدرت ایزومتریک اختیاری

کلید واژه های ماشینی : تمرین ، غیر فعال موجب افزایش ایزومتریک ، قدرت ایزومتریک ، فعال ، قدرت ، میزان قدرت عضلات فرد ، عضلات فرد دریک جلسه تمرین ، قدرت عضلات فرد دریک جلسه ، بدن ، قدرت ایزومتریک اختیاری

آیا گرم کردن می تواند تاثیر زیادی در میزان قدرت عضلات فرد دریک جلسه تمرین یا مسابقه به وجود آورد؟ گرم کردن اعم از فعال ، غیر فعال ،تا چه حد موجب بهره گیری بیشتر از یک برنامه ی تمرینی خاص می شود ؟ رونشدن این نکات کمک می کند تا هرچه بهتر بتوانیم از برنامه های گرم کردن در فعالیت های ورزشی وتوانبخشی بهره بگیریم .برای اجرای تحقیق 40 نفر از دانشجویان واحد عمومی تربیت بدنی به صورت تصادفی انتخاب شدند بیست نفر درگروه اول ،یعنی گروه گرم کردن فعال وبیست نفر نیزدر گروه دوم یعنی گرم کردن غیرفعال‹دو آب گرم ›جایگزین شدند.آزمون حداتکثر قدرت ایزومتریک اختیاری دستها ‹متغیروابسته› با استفاده از دینامومتر درسه مرحله اجرا شد.مرحله ی اول ، پیش آزمون سنجش حداکثر قدرت ایزومتریک دست ها برای هردو گروه درشرایط یکسان اجرا گردید.در مرحله ی دوم، پس از اعمال متغیر مستقل تحقیق‹ شیوه ی گرم کردن فعال وغیرفعال›، آزمون حداکثر قدرت دست ها انجام شد.در مرحله ی سوم،آزمودنی ها به مدت هشت هفته وهر هفته سه جلسه تمرین معین را که برای هردو گروه مشترک بود،همراه با برنامه ی گرم کردن درابتدای آن انجام دادندوسپس آزمون حداکثر قدرت ایزومتریک دست ها اجرا شد.نتایج به دستآمده توسط آزمون t، برای گروه های مستقل وپیوسته در حد آلفای 5 درصد بررسی ومعلوم شد که احتمالا گرم کردن اعم از فعال وغیر فعال موجب افزایش ایزومتریک اختیاری دست ها در یک جلسه تمرین یا مسابقه می شود واختلاف معنی داری بین میزان افزایش ناشی از روش گرم کردن وجود ندارد واین امر در میزان قدرت به دست آمده پس از دوره ی تمرینی ،مشابه با دو روش متفاوت گرم کردن نیز صادق است.

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارهء 9-ص ص 126-115 تاریخ دریافت:2/4/80 تاریخ تصویب:8/4/80بررسی آثار روش گرم کردن بر نتایج یک برنامهء تمرین قدرتی حسن محمدزاده‌1 عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیهچکیده آیا گرم کردن می‌تواند تأثیر زیادی در میزان قدرت عضلات فرد در یک جلسه تمرین یا مسابقه‌ به وجود آورد؟گرم کردن اعم از فعال،غیر فعال،تا چه حد موجب بهره‌گیری بیشتر از یک برنامهء تمرینی خاص می‌شود؟روشن است این نکات کمک می‌کند تا هرچه بهتر بتوانیم از برنامه‌های گرم‌ کردن در فعالیت‌های ورزشی و توانبخشی بهره بگیریم. نتایج به دست‌ آمده توسط آزمون t ،برای گروه‌های مستقل و پیوسته در حد آلفای 5 درصد بررسی و معلوم شد که‌ احتمالا گرم کردن اعم از فعال و غیر فعال موجب افزایش ایزومتریک اختیاری دست‌ها در یک جلسه‌ تمرین یا مسابقه می‌شود و اختلاف معنی‌داری بین میزان افزایش ناشی از روش گرم کردن وجود ندارد و این امر در میزان قدرت به دست آمده پس از دورهء تمرینی،مشابه با دو روش متفاوت گرم‌ کردن نیز صادق است. جدول 4-میانگین گروه‌های آزمودنی پس از طی دورهء تمرینی (به تصویر صفحه مراجعه شود) باتوجه به اطلاعات موجود،فرضیهء سوم تحقیق مبنی بر اینکه اختلاف معنی‌داری بین میزان قدرت افزوده شده پس از یک دورهء تمرین مشابه با دو روش گرم کردن فعال و غیر فعال وجود ندارد، مورد تأیید قرار گرفت و مشخص گردید که هر دو روش گرم کردن اثری مشابه در بهره‌گیری از دورهء تمرینی دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.