Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی و بی هوازی بر برخی عوامل خطرساز قلبی- عروقی دانشجویان مرد دانشگاه شهید چمران اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 5 تا 22)

کلیدواژه ها :

تمرینات هوازی ،تمرینات بی هوازی ،لیپوپروتئین های خون ،عوامل خطر ساز قلبی -عروقی ،فشارخون

کلید واژه های ماشینی : هفته تمرینات هوازی و بی‌هوازی ، مرد دانشگاه شهید چمران اهواز ، عوامل خطرساز قلبی ، دانشجویان مرد دانشگاه شهید چمران ، لیپوپروتئین ، کلسترول تام ، عروقی ، فشار خون دیاستولی ، فشار خون ، HDL

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی وبی هوازی بر برخی عوامل خطرساز قلبی –عروقی دانشجویان مرد دانشگاه شهید چمران اهوازبود. آزمودنی های تحقیق را 36 دانشجوی داوطلب 20 تا30 ساله از دانشکده های مختلف دانشگاه تشکیل می دادند که بطور تصادفی در سه گروه کنترل ،هوازی وبی هوازی قرار گرفتند. همه ی آزمودنی ها قبل از شروع تمرینات برای ارزیابی عوامل زیر موزد بررسی قرار گرفتند :کلسترول تام ‹C-T›،تری گلیسرید‹TG›،لیپوپروتئین پرچگال‹HDL-C›، لیپوپروتئین کم چگال‹LDL-C›، لیپوپروتئین بسیارکم چگال‹VLDL-C›،عامل خطر‹ › درصد چربی زیرپوستی‹Fat%›، اخص توده ی بدنی‹BMI›،فشارخون سیستولی‹ › وفشارخون دیاستولی‹ ›، سپس گروه های هوازی وبی هوازی به مدت هشت هفته تحت برنامه ی تمرینات هوازی وبی هوازی قرار گرفتند.پس از هشت هفته مجدداآزمودنی های هر سه گروه از نظر عوامل ذکر شده آزمایش شدندسپس یافته های به دست آمده از آزمایش های قبل وبعد از تمرینات مورد تجزیه وتحلیل آماری درسطح5/0 = ? قرار گرفته است .به طور کلی نتایج نشان می دهدکه براثرهشت هفته تمرینات،چه از نوع هوازی وچه از نوع بی هوازی،در برخی عوامل خطرساز قلبی –عروقی تغییرات مطلوبی حاصل می شود.

خلاصه ماشینی:

"همهء آزمودنی‌ها قبل از شروع تمرینات‌ برای ارزیابی عوامل زیر مورد بررسی قرار گرفتند:کلسترول تام( C-T )،تری گلیسرید( TG )، لیپوپروتئین پرچگال( HDL-C )،لیپوپروتئین کم چگال( VLDL-C )،لیپوپروتئین بسیار کم چگال‌ ( VLDL-C )،عامل خطر( RF-C-T HDL-C )درصد چربی زیرپوستی( %Fat )،شاخص تودهء بدنی( BMl )،فشار خون سیستولی( BP )و فشار خون دیاستولی( BP )،سپس گروه‌های هوازی و بی‌هوازی به مدت هشت هفته تحت برنامهء تمرینات هوازی و بی‌هوازی قرار گرفتند. دانشجویان با وجود و شاداب بودن،اغلب به دلیل گرفتاریهای تحصیلی یا عدم‌ انگیزهء مناسب،کمتر در فعالیت‌های ورزشی شرکت می‌کنند،ازاین‌رو در تحقیق حاضر سعی‌ شد ضمن ایجاد انگیزه برای آنها،تأثیر هشت دقیقه تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر برخی عوامل‌ خطرساز قلبی-عروقی شامل کلسترول تام،تری گلسیرید( HDL-CṣFAT% VLDL-CṣLDLṣRFṣ(TG ،فشار خون سیستولی( BP )،فشار خون دیاستولی( BP و شاخص تودهء بدن( BMl )بررسی شود. (1)- Multiple ANOVA (2)- Balanced ANOVA (3)- Tocky جدول 3-نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود)نمودار 1-مقایسه HDL-C گروه‌های تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2-مقایسه مقدار کلسترول گروه‌های تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-مقایسه فشار خون سیستولی گروه‌های تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار4-مقایسه فشار خون دیاستولی گروه‌های تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5-مقایسه درصد چربی گروه‌های تحقیق (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 6 مقایسه RF گروه‌های تحقیق بحث و نتیجه‌گیری تأثیر تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر لیپوپروتئین‌های خون نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که در اثر هردو نوع تمرینات هوازی و بی‌هوازی، مقدار کلسترول تام دانشجویان گروه‌های تمرینی کاهش معنی‌داری پیدا کرد(5%- a ،این‌ درحالی بود که در گروه کنترل تغییر معنی‌داری در مقدار کلسترول تام دانشجویان بعد از هشت‌ هفته مشاهده نشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.