Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه بین عزت نفس و موفقیت ورزشی در فوتبالیست ها و کشتی گیران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (14 صفحه - از 31 تا 44)

کلیدواژه ها :

کشتی ،عزت نفس ،فوتبال ،موفقیت ورزشی

کلید واژه های ماشینی : فوتبال، عزت‌نفس، مقیاس عزت‌نفس کوپر اسمیت، ورزشکاران، موفقیت ورزشی، فوتبالیست، موفقیت ورزشی کشتی‌گیران همبستگی، موفقیت ورزشی همبستگی مثبت، موفقیت ورزشی در فوتبالیست ها، موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته‌های فوتبال

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و موفقیت ورزشی در فوتبالیست ها و کشتی گیران است بدین منظور 157 ورزشکار ( 81 فوتبالیست و 76 کشتی گیر) عضو باشگاه های دسته اول شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب و در پژوهش شرکت کردند برای سنجش عزت نفس ورزشکاران از مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت و برای سنجش موفقیت ورزشی آنها از مقیاس موفقیت ورزشی استفاده شد مقیاس عزت نفس توسط آزمودنی ها و مقیاس موفقیت ورزشی توسط مربیان ورزشکاران تکمیل گردید نتایج پژوهش نشان داد بین عزت نفس و موفقیت ورزشی همبستگی مثبت وجود دارد بین عزت نفس و موفقیت ورزشی کشتی گیران همبستگی مثبت مشاهده شد بین عزت نفس و موفقیت ورزشی فوتبالیست ها همبستگی مثبت وجود دارد و عزت نفس و موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته فوتبال بیش از عزت نفس و موفقیت ورزشی ورزشکاران رشته کشتی است

خلاصه ماشینی:

"این یافته‌ها بیانگر آن است که بین نمره‌های عزت‌نفس ورزشکاران و موفقیت ورزشی آنها همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. جدول 2-آزمون معنی‌داری رابطهء بین عزت‌نفس و موفقیت ورزشی آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج آزمون معنی‌داری دو ضریب همبستگی در نمونه‌های مستقل برای مقایسهء عزت‌نفس‌ و موفقیت ورزشی کشتی‌گیرها و فوتبالیست‌ها نشان داد که گرچه میانگین نمره‌های عزت‌نفس‌ (59/38)و موفقیت ورزشی(30/61)آزمودنی‌های فوتبالیست از میانگین نمره‌های‌ عزت‌نفس(97/34)و موفقیت ورزشی(51/53)آزمودنی‌های کشتی‌گیر بیشتر است،تفاوت‌ بین میانگین‌ها از نظر آماری در هیچ سطحی معنی‌دار نیست. جدول 3-نتایج آزمون t برای مقایسهء ورزشکاران فوتبالیست و کشتی‌گیر برحسب متغیرهای‌ عزت‌نفس و موفقیت ورزشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری نتایج پژوهش نشان داد که بین عزت‌نفس و موفقیت ورزشی همبستگی مثبت وجود دارد. این یافته که مؤید فرضیهء اول است،در زمرهء نتایج پژوهش‌هایی قرار می‌گیرد که براساس آنها بین عزت‌نفس و موفقیت تحصیلی همبستگی مثبت مشاهده شده است(استراومن و همکاران، 1988). این وضعیت به‌ جای تحلیل نیروی روانی و جسمانی ورزشکار،وی را در تلاش مضاعف برای موفقیت و جبران شکست گذشته یاری می‌رساند،برعکس ورزشکاران با عزت‌نفس پایین اسیر چرخهء معیوب ناکامی،ناامیدی،ترس و اضطراب و در نتیجه تحلیل نیروهای روانی و جسمانی‌ می‌شوند و احتمال شکست مجدد در آنها افزایش می‌یابد؛4)عزت‌نفس نه تنها زمینه‌های‌ درون‌روانی فوق را تقویت می‌کند،بلکه اعتماد به دیگران و اطمینان به یاری و حمایت آنها را نیز افزایش می‌دهد و موجب بهبود روابط بین شخصی می‌شود. در زمینهء این یافته چند احتمال وجود دارد:الف)به دلیل آنکه در ورزش‌های‌ گروهی موفقیت و شکست در بین اعضای گروه تقسیم می‌شود،ازاین‌رو عزت‌نفس ورزشکاران‌ رشتهء گروهی فوتبال بیشتر از عزت‌نفس ورزشکاران رشتهء انفرادی کشتی است؛ب)بازی‌های‌ گروهی مستلزم همکوشی است که موجب ایجاد انگیزش در افراد گروه می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.