Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر دو روش تناوبی و تداومی بر استقامت موضعی عضلات، چربی زیرپوستی و محیط شکم دختران غیر ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 45 تا 60)

کلیدواژه ها :

استقامت موضعی ،چربی زیرپوستی شکم ،محیط شکم ،تمرینات تداومی ،تمرینات تناوبی ،تمرینات موضعی ،دختران غیرورزشکار

کلید واژه های ماشینی : استقامت عضلات شکم ، تمرینات ، سبب افزایش استقامت عضلات شکم ، تمرینات تناوبی و تداومی ، استقامت موضعی عضلات ، محیط شکم ، کاهش چربی موضعی شکم ، تداومی ، استقامت عضلات شکم و محیط ، روش تمرین تناوبی و تداومی

هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو روش تمرین تناوبی و تداومی موضعی بر استقامت عضلات شکم و محیط و چربی زیر پوستی شکم در دختران غیر ورزشکار است بدین منظور 36 دختر ورزشکار با دامنه سنی 18 تا 22 سال در دو گروه تمرینات تناوبی و تداومی به مدت دو ماه و هفته ای 2 جلسه شرکت داده شدند اندازه گیری ها جهت پیش آزمون و پس آزمون شامل محیط چربی زیرپوستی و استقامت عضلات شکم آزمودنی ها بود به منظور تجزیه و تحلیل های آماری از آزمون های T وابسته و غیر وابسته ونرم افزار SPSS Win95 استفاده شد تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که تمرینات تناوبی و تداومی سبب افزایش استقامت عضلات شکم شده اما تمرینات تداومی تاثیر بیشتر ی داشت تمرینات تناوبی و تداومی نتوانستند سبب کاهش محیط شکم گردند اما موجب کاهش چربی موضعی شکم شدند در این مورد تمرینات تناوبی تاثیر بیشتری داشت

خلاصه ماشینی:

"جدول 3-نتایج آماری تمرین تناوبی بر محیط شکم (به تصویر صفحه مراجعه شود) 05/0- a (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-مقایسهء پیش‌آزمون و پس‌آزمون در تمرینات تناوبی محیط شکم CIR3 -پس‌آزمون CIR1 -پیش‌آزمون جدول 4 و نمودار 4 نشان می‌دهد که تمرینات تداومی بر محیط شکم بی‌تأثیر است و با 95 درصد اطمینان می‌توان گفت تفاوت معنی‌داری بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون وجود ندارد. جدول 4-نتایج آماری تأثیر تمرینات تداومی بر محیط شکم (به تصویر صفحه مراجعه شود) 05/0- a (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 4-نمودار ستونی تأثیر تمرینات تداومی بر محیط شکم CIR3 -پس‌آزمون CIR1 -پیش‌آزمون جدول 5 و نمودار 5 بیانگر آن است که با اطمینان 95 درصد می‌توان گفت بین چربی‌ زیر پوستی پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری وجود دارد و تمرینات تناوبی سبب کاهش‌ چربی زیرپوستی شکم گردیده است. جدول 5-نتایج آماری تمرینات تناوبی و چربی زیر پوستی شکم (به تصویر صفحه مراجعه شود) 05/0- a (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5-نمودار تأثیر تمرینات تناوبی بر چربی زیر پوستی شکم SKINFO1 -پیش‌آزمون SKINFO3 -پس‌آزمون نتایج جدول 6 و نمودار 6 نشان می‌دهد که تمرین تداومی سبب کاهش چربی زیر پوستی‌ شکم شده و تفاوت معنی‌داری میان پیش‌آزمون و پس‌آزمون وجود دارد. جدول 6-نتایج آماری تمرینات تداومی و چربی زیر پوستی شکم (به تصویر صفحه مراجعه شود) 05/0- a (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 6-نمودار تأثیر تمرینات تداومی موضعی بر چربی زیر پوستی شکم SKINFO1 -پیش‌آزمون SKINFO3 -پس‌آزمون جدول 7 و نمودار 7 بیانگر آن است که با اطمینان 95 درصد می‌توان گفت تفاوت معنی‌داری‌ بین دو گروه وجود دارد،به این معنی که گروه تداومی از استقامت عضلانی بهتری برخوردارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.