Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر ورزش بر سلامت روانی در بعد جسمانی، اضطراب و اختلال خواب کارکرد اجتماعی و افسردگی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (12 صفحه - از 75 تا 86)

کلیدواژه ها :

دانشجویان ،بعد جسمانی ،اضطراب و اختلال خواب ،اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی ،سلامت روانی

کلید واژه های ماشینی : سلامت روانی ، ورزش ، اضطراب و اختلال خواب ، ورزشکار ، اختلال خواب کارکرد اجتماعی ، افسردگی دانشجویان دانشگاه الزهرا ، دانشجویان ، اضطراب و اختلال خواب کارکرد ، لامت روانی ، علائم جسمانی دانشجویان دانشکده‌های تربیت‌بدنی

در بیست سال گذشته توجه بسیاری به مسائل روان شناسی و روان درمانی همراه با فعالیت بدنی شده است با توجه به گسترش روز افزون اختلالات روانی در سطح جامعه بخصوص دختران دانشجو که هم مادران فردا و هم آینده سازان کشورند این پژوهش سعی دادر به مقایسه سطح لامت روانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه الزاهر س به پردازد همچنین سلامت روانی را در دانشکده های آن مقایسه کند در این پژوهش برای اندازه گیری سلامت روانی از پرسشنامه سلامت روانی 28-GHQ استفاده به عمل آمد آزمودنی های این تحقیق را 260 نفر از دانشجویان دانشگاه الزهرا که به طور تصادفی از بین تمام دانشکده ها انتخاب گردیدند تشکیل می دهند روش آماری برای بررسی و مقایسه میانگین دو جامعه ( ورزشکار و غیر ورزشکار )آزمون t بود بنابر نتایج حاصله بین علائم جسمانی اضطراب و اختلال خواب و اختلال کارکرد اجتماعی و افسردگی در دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده می شود همچنین دانشجویان دانشکده تربیت بدنی نسبت به سایر دانشجویان در سلامت روانی و مقیاس های چهار گانه آن در وضعیت مطلوب تری قرار دارند

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارهء 12-ص ص:86-75 تاریخ دریافت:26/05/81 تاریخ تصویب:27/07/81تأثیر ورزش بر سلامت روانی در بعد جسمانی،اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی»دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) نوشین اصفهانی‌1 عضو هیأت علمی دانشکدهء تربیت بدنی دانشگاه الزهراءچکیده در بیست سال گذشته توجه بسیاری به مسائل روان‌شناسی و روان‌درمانی همراه با فعالیت بدنی‌ شده است. نتایج و یافته‌های تحقیق پس از تجزیه و تحلیل یافته‌های آماری و آزمون فرضیه‌های پژوهش،مشخص شد وضعیت‌ سلامت روانی دانشجویان ورزشکار با اختلاف معنی‌داری بهتر از دانشجویان غیرورزشکار است که این مسئله در کلیهء ابعاد«علائم جسمانی،علائم اضطراب و اختلال خواب،علائم‌ کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی»در مقایسه با غیرورزشکاران در وضعیت‌ بهتری قرار داشت(05/0> P ). (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-مقایسهء علائم جسمانی به تفکیک دانشکده‌ها همان‌گونه که مشاهده می‌گردد،از نظر سلامت جسمانی و علائم جسمانی دانشجویان‌ دانشکده‌های تربیت بدنی،الهیات،ادبیات،علوم پایه،فنی-مهندسی،علوم اجتماعی،هنر و روان‌شناسی به ترتیب از وضعیت بهتری برخوردارند. نتایج به دست آمده از مقیاس‌های چهارگانهء سلامت روانی،علائم اضطراب و اختلال‌ خواب به تفکیک دانشکده‌ها در نمودار 4 بدین قرار است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 4-مقایسهء علائم اضطراب و اختلال خواب به تفکیک دانشکده‌ها براساس یافته‌های فوق از نظر اضطراب و اختلال خواب،دانشجویان دانشکده‌های‌ تربیت بدنی،فنی-مهندسی،علوم پایه،ادبیات،الهیات،علوم اجتماعی،هنر و روان‌شناسی به‌ ترتیب از وضع بهتری برخوردارند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5-مقایسهء علائم اختلال در کارکرد اجتماعی به تفکیک دانشکده‌ها با توجه به شکل فوق ملاحظه می‌شود در مقایسهء علائم اختلال در کارکرد اجتماعی به‌ تفکیک رشته‌های تحصیلی به ترتیب دانشکده‌های تربیت بدنی،فنی-مهندسی،الهیات، ادبیات،علوم پایه،علوم اجتماعی،هنر و روان‌شناسی از وضعیت بهتری برخوردارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.