Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تفاوت رعایت موازین اخلاقی بین بانوان ورزشکار و غیر ورزشکار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 5 تا 20)

کلیدواژه ها :

موازین اخلاقی ،بانوان ورزشکار ،بانوان غیرورزشکار

کلید واژه های ماشینی : بررسی تفاوت رعایت موازین اخلاقی، ورزشکار، بانوان ورزشکار و غیر ورزشکار، رعایت موازین اخلاقی، بررسی تفائت رعایت موازین اخلاقی، گروه ورزشکاران و غیر ورزشکاران، بانوان غیر ورزشکار موازین اخلاقی، ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت، غیر ورزشکاران نسبت به ورزشکاران، غیر ورزشکار تفاوت معنی‌داری مشاهده

رعایت موازین اخلاقی در محیط های ورزشی و مسابقات توسط ورزشکاران - از جمله خاستگان جهانی و ملی دارد و مورد پسند کلیه دست اندرکاران و تماشاچیان می باشد . هدف کلی پژوهش حاضر - بررسی تفائت رعایت موازین اخلاقی در بین بانوان ورزشکار و غیرورزشکار و اهداف ویژه تحقیق بررسی میزان تفاوت این دو گروه در متغیر های تنبیه و اطاعت - ابزار گونه نسبی بودن توافق بین اشخاص - احترام به قرار دادهای اجنماعی - احترام به قوانین و نظم و رعایت اصول جهانی بوده است . تعداد 60 نفر از بانوان ورزشکار 30تا19 ساله عضو تیم های ورزشی دانشگاها که حداقل 5 سال سابقه فعالیت های ورزشی در دانشگاه ها و آموزشگاه ها داشتند و نیز 60 نفر از بانوان دانشجوی 30 تا19 ساله غیر ورزشکار که هیچ گونه فعالیت ورزشی مستمر نداشتند - به عنوان نمونه انتخاب شدند . روش تحقیق توصیفی و مقایسه ای و ابزار تحقیق - پرسشنامه محقق ساخته که با روش آلفاکرونباخ با ضریب 0/66 پایانی آن مورد تائیدد قرار گرفت - بوده است که بر اساس محورهای اخلاقی کلبرگ ساخته شد . در نتیجه - محقق بین گروه های ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر رعایت اخلاقی به طور کلی و نیز متغیرهای تنبیه و اطاعت - ابزارگونه نسبی بودن - احترام به قوانین و نظم احترام به قرار دادهای اجتماعی تفاوت معنی داری مشاهده نکرد - ولی در متغیر اخلاق براساس اصول جهانی بین دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده کرد که غیرورزشکاران نسبت به ورزشکاران در این متغیر برتر نشان دادند .

خلاصه ماشینی:

"هدف کلی پژوهش‌ حاضر،بررسی تفاوت رعایت موازین اخلاقی در بین بانوان ورزشکار و غیر ورزشکار و اهداف ویژهء تحقیق بررسی میزان تفاوت این دو گروه در متغیرهای تنبیه و اطاعت،ابزارگونهء نسبی بودن،توافق‌ بین اشخاص،احترام به قراردادهای اجتماعی،احترام به قوانین و نظم و رعایت اصول جهانی بوده‌ است. به عبارت دیگر، محقق تفاوت نمرات دو گروه ورزشکاران و غیر ورزشکاران را در رعایت موازین اخلاقی و زیر عامل‌های آن شامل تنبیه و اطاعت،توافق بین اشخاص،احترام به قراردادهای اجتماعی،احترام‌ به قوانین و نظم،ابزارگونه نسبی بودن و رعایت اصول جهانی را مورد بررسی قرار داده است تا مشخص شود که کدام گروه در رعایت موازین بر دیگری برتری دارد یا اصولا چنین‌ تفاوتی وجود دارد یا خیر. جدول 1-نتایج مقایسه ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در مطالعه آزمایشی (به تصویر صفحه مراجعه شود) پرسشنامهء محقق ساخته دارای شش زیر عامل به شرح زیر است: 1-اخلاق بر پایهء تنبیه و اطاعت،یعنی فرد رفتار خود را فقط به دلیل ترس از تنبیه و اطاعت‌ انجام می‌دهد. جدول 2-نتایج حاصل در متغیر رعایت مقررات و موازین اخلاقی (به تصویر صفحه مراجعه شود) P>0/05 2-محقق از نظر انجام رفتار به دلیل تنبیه و اطاعت،تفاوت معنی‌داری بین بانوان ورزشکار و غیر ورزشکار ملاحظه نکرد(جدول 3). جدول 8-نتایج حاصل در متغیر رعایت اصول انسانی و جهانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) P>0/05 بحث و نتیجه گیری بررسی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که بین گروه‌های بانوان ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر رعایت موازین اخلاقی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.