Skip to main content
فهرست مقالات

مصرف مکمل کربو هیدرات ،ویتامین c و واکنش زیر رده های لنفوسیتی به هنگام فعالیت های شدید و درمانده ساز هوازی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 73 تا 88)

کلیدواژه ها :

ورزش درمانده ساز ،ویتامین ،کربوهیدارت ،لنفوسیت ها ،NK-CD،CD،

کلید واژه های ماشینی : مصرف ، مصرف مکمل ، سلول‌های ، آزمون بروس ، آزمون درمانده ساز بروس ، ویتامین C ، درمانده ساز هوازی ، مصرف مکمل کربو هیدرات ، ورزش ، ایمنی

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت و بلند مدت مکمل ترکیبی ویتامین C، کربوهیدارت بر روی برخی از اجزای دستگاه ایمنی در پی فعالیت بدنی شدید درمانده ساز تک جلسه ای و چند جلسه ای است. بدین منظور بیست نفر دانشجوی (داوطلب) رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران با میانگین سن 1/56 20/8 سال، وزن 7/04 67/50 کیلوگرم، قد 6/33 175/77 سانتی متر و حداکثر اکسیژن مصرفی 5/64 50/60 ملی لیتر / کیلوگرم / دقیقه، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه ده نفری (تجربی و شاهد) تقسیم شدند. دانشجویان نمونه، مکمل مورد نظر را که شامل 500 میلی گرم ویتامین C به اضافه 200 میلی لیتر محلول 5% ساکاروز بود یا دارونما را در سه مرحله (24 ساعت، 2 ساعت و بلافاصله قبل از فعالیت) مصرف کرده و پس از آن آزمون درمانده ساز بروس را انجام دادند. تمرین درمانده ساز و مصرف مکمل یا دارونما برای دو هفته ادامه داشت، مجدد در آزمون بروس شرکت کردند. نمونه های خونی به منظور تجزیه و تحلیل زیر رده های لنفوسیتی (سلول های nk, CD8 CD4 و نسبت سلول های CD4/CD8 ) در زمان صفر، قبل و بعد از هر آزمون بروس اخذ شد. نتایج نشان داد که دستکاری تغذیه ای دستگاه ایمنی را تحت تاثیر قرار می دهد.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2-تغییرات تعداد CD4 در مراحل مختلف تحقیق در میان دو گروه تجربی و کنترل همان‌گونه که اطلاعات موجود نشان می‌دهد،تعداد سلول‌های CD4 بعد از آزمون بروس‌ در هر دو حالت مصرفی یک روز و دو هفته‌ای مکمل این افزایش در هر دو گروه کنترل و تجربی‌ مشاهده می‌شود. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-تغییرات تعداد CD8 در مراحل مختلف تحقیق در میان دو گروه تجربی و کنترل همان‌گونه که از اطلاعات موجود برمی‌آید،تعداد سلول‌های CD8 بعد از آزمون بروس‌ افزایش داشته است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 4-تغییرات نسبت CD8 به CD4 در مراحل مختلف تحقیق در میان دو گروه تجربی و کنترل همان‌گونه که ملاحظه می‌شود،نسبت سلول‌های CD4/CD8 بعد از آزمون بروس کاهش‌ داشته است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 5-تغییرات تعداد سلول‌های CD56 در مراحل مختلف تحقیق در میان دو گروه تجربی و کنترل‌ همان‌طور که از اطلاعات موجود بر می‌آید،تعداد سلول‌های NK بعد از آزمون بروس‌ افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. جدول 2-محاسبهء مقدار t در گروه‌های تجربی و کنترل پس از دو هفته مصرف مکمل (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد تشکیل رادیکال‌های آزاد اضافی هنگام ورزش‌ سنگین سبب آسیب اکسیداتیو می‌شود و می‌تواند منجر به تخریب DNA و RNA و از کار انداختن آنزیم‌ها و سایر پروتئین‌های سلول شود(3،11و12). براساس تحقیق حاضر مصرف مکمل‌ کربوهیدرات ویتامین C سبب تغییرات معنی‌داری در نسبت سلول‌های CD4/CD8 به دنبال‌ فعالیت بدنی شدید و درمانده ساز در گروه‌های تحقیق نشده،اگرچه اختلاف میان گروه تجربی و کنترل،با سطح معنی‌داری‌086/0،پس از دو هفته مصرف مکمل،به حد معنی‌داری نزدیک‌ است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.