Skip to main content
فهرست مقالات

اعتباریابی روش غیر تهاجمی اسکین فولد در تخمین چگالی بدن مردان دانشجوی ایرانی و ارائه شاخص جدید

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 107 تا 122)

کلیدواژه ها :

اعتباریابی ،چگالی بدن ،هیدورستاتیک ،اسکین فولد

کلید واژه های ماشینی : اسکین فولد، چگالی بدن مردان دانشجوی ایرانی، اسکین فولد در تخمین چگالی، روش غیر تهاجمی اسکین فولد، اندازه‌گیری ضخامت چربی زیر پوست، ضخامت چربی زیر پوست، چگالی بدن، تخمین چگالی بدن مردان، چگالی بدن ( BD )، BD

هدف تحقیق حاضر اعتبار سنجی چگالی بدن ( BD ) و درصد چربی ( BF % ) بوسیله شیوه های سنجش با روش استاندارد هیدروستاتیک می باشد . 130 نفر دانشجو از دانشگاه شهید چمران اهواز - نژاد سفید با ویژگی فیزیکی (X+SD ) : سن سال 2/82+21/9 - قد متر 0/056 + 1/73 - وزن کیلوگرم 9/63+69/2 کیلو گرم - به صورت تصادفی رتبه ای انتخاب شدند . اندازه DB به روش توزین زیر آب ( UW ) تعیین شد . پیش بینی BD به وسیله پنج معادله فراگیر اروپایی به ترتیب - سه و هفت موضعی جکسون - پولاک ( J-P ) روش دو موضعی اسلوان ( SL ) و روش چهار موضعی دورنین ( Dur ) به شیوه اسکین فولد کالیپر اندازهگیری شدند . BF % با تکنیک اسکین فولد از رابطه سایری ( Siri ) بر آورد شد . در تحلیل آماری خطای ثابت ( CE) - برآورد خطای استاندارد ( SEE) خطای کل ( TE ) مدل همبستگی رگرسیونی یک و چند متغیری و آزمون تی - استیودنت وابسته منظور گردید ( 0/05>P ) نتایج تخمین BD به روش های پنج گانه اسکین فولد - فقط اعتبار معامله غیر خطی ( J-P ) مورد تایید قرار گرفت به منظور تعیین BD مختص فنوتیپ مردان ایرانی جدید خطی و غیر خطی ( دو و چهار موضعی اسکین فولد) مدل سازی و طراحی و به عنوان معادلات جایگزین جمعیت های اروپایی پیشنهاد گردید .

خلاصه ماشینی:

"جدول 1-ویژگی‌های توصیفی آزمودنی‌ها (به تصویر صفحه مراجعه شود) تحلیل اعتبار یابی معادلات پیش‌بینی در این تحقیق بر پایهء ارزیابی چگالی‌ بدن پیش‌بینی شده و BD و روش معیار(هیدروستاتیک)از طریق محاسبهء خطای ثابت(میانگین‌ BD روش معیار-میانگین BD روش پیش‌بینی- CE )و برآورد خطای استاندارد((به تصویر صفحه مراجعه شود) SD معیار- SEE )محاسبهء خطای کل(به تصویر صفحه مراجعه شود)تشابه بین انحراف استاندارد BD پیش‌بینی‌ شده و BD روش معیار، CE هر معادلهء پیش‌بینی با روش معیار با استفاده از آزمون t وابسته مورد بررسی قرار گرفت(50/>- P ). با وجود آنکه اختلافات آماری معنی‌داری بین روش‌هیا پیش‌بینی و روش معیار وجود داشت، CE چگالی بدن در معادلهء جکسون 2 بسیار ناچیز(به تصویر صفحه مراجعه شود)0005/0 بود که از لحاظ کاربرد عملی مورد توجه قرار گیرد. جدول 1-مقایسه برآورد چگالی بدن پیش‌بینی از طریق روش اسکین فولد و روش معیار (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2-مقایسهء میانگین برآورد درصد چربی بدن پیش‌بینی از طریق روش اسکین فولد و روش معیار (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری ممکن است انتظار رود که پیش‌بینی‌های BD توسط معادلات جکسون 1،جکسون 2، جکسون 3 و دورنین و اسلوان به آورد BD ،با روش معیار نزدیک باشند،زیرا این معادلات‌ قبلا توسط این روش اعتبار یابی شده است،اما لوهمن برخی از خطاهای مربوط به پیش‌بینی‌ BD از طریق اسکین فولد را به شرح ذیل بیان می‌کند: الف-خطاهای تکنیکی که شامل تفاوت در کالیپرها یا تجربه و مهارت آزمونگرهاست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.