Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دو نوع برنامه منتخب گرم کردن بر تغییرات غلظت اسیدلاکتیک خون ناشی از یک فعالیت شدید درمانده ساز

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 109 تا 124)

کلیدواژه ها :

فعالیت ورزشی بیشینه ،تمرینات کششی ،گرم کردن ،تمرینات نرمشی

کلید واژه های ماشینی : تغییرات غلظت اسید لاکتیک خون، میزان غلظت اسید لاکتیک خون، لاکتات خون، تغییرات غلظت اسید لاکتیک ناشی، تغییرات غلظت لاکتات خون آزمودنی، برنامه، ضربان قلب، تغییرات غلظت اسیدلاکتیک خون ناشی، فعالیت، فعالیت شدید درمانده‌ساز

هدف اصلی این تحقیق مقایسه تاثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه ای بر تغییرات غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی ها به دنبال یک فعالیت ورزشی با شدت بیشینه بوده است به همین منظور نخست تعداد 22 نفر از دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران با استفاده از آزمون بروس از نظر آمادگی جسمانی تا حد ممکن همگن انتخاب شده و سپس به صورت تصادفی به دو گروه 11 نفری تقسیم شدند برنامه گرم کردن 10 دقیقه ای شامل سه دقیقه حرکات نرمشی و سه دقیقه حرکات کششی و 4 دقیقه دویدن بروی نوار گردان با سرعت شش کیلومتر در ساعت با شیب صفر درجه و برنامه گرم کردن 15 دقیقه ای شامل 4 دقیقه حرکات نرمشی و 4 دقیقه حرکات کششی و 7 دقیقه دویدن بر روی نوار گردان با همان سرعت و شیب قبلی بود که به ترتیب برای گروه های اول ودوم در نظر گرفته شد تجزیه وتحلیل یافته ها حاکی است 1- تغییرات غلظت لاکتات خون آزمودنی های دو گروه پس از دو برنامه گرم کردن 10 و 15 دقیقه ای تفاوت معنی داری نداشته است (193/0=p ) و 2- دو برنامه گرم کردن 10 و 15 دقیقه ای موجب بروز تفاوت معنی داری در تغییرات غلظت اسید لاکتیک ناشی از فعالیت شدید درمانده ساز نشده است

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارهء 14-ص ص:123-109 تاریخ دریافت:05/12/80 تاریخ تصویب:11/20/81مقایسهء دو نوع برنامهء متخب گرم کردن بر تغییرات غلظت اسید لاکتیک خون‌ ناشی از یک فعالیت شدید درمانده‌ساز دکتر عباسعلی گائینی‌1-بهنام میرزایی دانشیار دانشگاه تهران-کارشناس ارشد دانشگاه تهرانچکیده هدف اصلی این تحقیق،مقایسهء تأثیر دو نوع برنامهء گرم کردن منتخب 10 و 15 دقیقه‌ای بر تغییرات غلظت اسید لاکتیک خون آزمودنی‌ها به دنبال یک فعالیت ورزشی با شدت بیشینه بوده‌ است. روش تحقیق چنانچه پیش از این ذکر شد،هدف این تحقیق،بررسی تأثیر دو نوع برنامهء منتخب گرم کردن‌ بر تغییرات غلظت اسید لاکتیک خون ناشی از یک فعالیت شدید درمانده ساز بوده است. یافته‌های تحقیق حاضر نیز نشان می‌دهد که برنامه‌های گرم کردن 10 و 15 دقیقه‌ای،موجب افزایش معنی‌دار غلظت‌ اسید لاکتیک خون آزمودنی‌ها نسبت به غلظت آن در حال استراحت شده است. بلاک نیز به بررسی آثار 10 دقیقه گرم کردن بر اکسیژن‌ مصرفی بیشینه( VO 2 max )و آستانهء بی‌هوازی دانشجویان تربیت بدنی پس از آزمون Bachi (1)- Robert,et al (2)- Black-A (3)- Mc Kenaa,et al (4)- Robergs,et al به عنوان فعالیت اصلی پرداخت و به این نتیجه رسید که هر دو متغیر بسیار تغییر یافته‌اند،هرچند تغییر خاصی در بازده کار و حد اکثر La خون سرخرگی مشاهده نشد(8). با بررسی نتایج تحقیق حاضر و مقایسهء آن با سایر تحقیقات انجام گرفته،به این نتیجه‌ می‌رسیم که هرچند تفاوت تجمع لاکتات خون بعد از یک فعالیت شدید بیشینه بین دو برنامهء گرم کردن 10 و 15 دقیقه‌ای معنی‌دار نبود،اما در مجموع یک برنامهء گرم کردن 15 دقیقه‌ای‌ نسبت به برنامهء گرم کردن 10 دقیقه‌ای نتیجهء مطلوب‌تری می‌تواند داشته باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.