Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تمرین تناوبی زیربیشینه شنای کرال سینه در شرایط ها یپوکسی روی آنزیم های cpk و idh خون، ظرفیت هوازی و رکورد مردان جوان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 55 تا 70)

کلیدواژه ها :

تمرین زیر بیشینه ،شنای کرال سینه ،هایپوکسی ،فسفو کراتین کینار ،لاکتات دهیدروژناز ،حداکثر اکیژن مصرفی

کلید واژه های ماشینی : تمرین ، آنزیم‌های ، هایپوکسی ، شناگران ، تمرین تناوبی زیربیشینه شنای ، CPK ، توان هوازی ، رکورد ، تمرینات تناوبی زیربیشینهء شنای کرال‌سینه ، تمرین تناوبی زیربیشینه

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تمرینات زیربیشنیه شنای کرال سینه در شرایط هایپوکسی روی آنزیم های CPK و LDH خون ظرفیت هوازی و رکورد مردان جوان شناگر بادامنه سنی 20 تا 25 ساله می پردازد 38 نفر از دانشجویان رشته تربیت بدنی که با فن شنا آشنایی داشتند به طور تصافی انتخاب و به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند گروه تجربی به مدت دو ماه سه جلسه در هفته و 45 تا 60 دقیقه در هر جلسه به تمرینات تناوبی زیر بیشینه با شدت 60 تا 65% حداکثر ضربان قلب ذخیره در شرایط هاپیوکسی هر شش تناوب دست یک نفس گیری پرداختند گروه کنترل همان تمرینات را با الگوی تنفس طبیعی هر دو تناوب دست یک نفس گیری انجام دادند در اتبدا و پس از اتمام دوره تمرین آنزیم های CPK و LDH توسط دستگاه اتوآنالایزر توان هوازی به طور غیر مستقیم آزمون استراند و رکورد شنای سی متر اندازه گیری شد به منظور مقایسه داده ها در هر گوره از آزمون t وابسته و مستقل استفاده شد نتایج نشان داد تمرین در شرایط هایپوکسی افزایش معنی داری 05/0>p در آنزیم های CPK و LDH به ترتیب 45/16% و 12/16% توان هوازی به مقدار 07/13% و بهبود رکورد 30 متر شناگران به میزان 95/14% نسبت به تمرین در شرایط طبیعی در بردارد یافته های این تحقیق نشان داد این شیوه تمرین تغییرات مثبتی در قابلیت های بی هوازی ظرفیت و بهبود عملکرد شناگران ایجاد می کند

خلاصه ماشینی:

"A. 1000 (2)- Astrond Watsoon جدول 2-مقایسهء میانگین شاخص‌های آنزیمی و عملکردی گروه‌های کنترل و تجربی-پیش‌آزمون‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) 2-مقایسهء میانگین شاخص‌های گروه کنترل در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون،نشان‌ می‌دهد که اجرای هشت هفته تمرینات تناوبی زیربیشینهء شنای کرال‌سینه در شرایط طبیعی‌ (یک بار نفس‌گیری پس از هر دو تواتر دست9به تغییر قابل توجهی در آنزیم CPK نینجامید، اما افزایش معنی‌داری در آنزیم LDH (6/45%)،توان هوازی به مقدار 24%لیتر در دقیقه(99/6%)و نیز بهبود معنی‌داری در رکورد شناگران،51%ثانیه(65/3%)در برداست‌ (جدول 3). جدول 3-مقایسهء میانگین شاخص‌های اندازه‌گیری شدهء گروه کنترل بین پیش‌وپس آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) 3-میانگین شاخص‌های اندازه‌گیری شدهء گروه تجربی در مراحل پیش‌وپس آزمون،نشان‌ می‌دهد اجرای تمرینات تناوبی زیربیشینهء شنای کرال‌سینه در شرایط هایپوکسی(یک بار نفس‌گیری پس از هر 2 تا 6 تواتر دست)،تغییرات معنی‌داری در افزایش آنزیم‌های CPK و LDH به ترتیب 37/64(66/38%)و 66/107(48/56%)واحد بین المللی،حد اکثر ظرفیت‌ هوازی 79%لیتر در دقیقه(51/23%)و کاهش قابل توجهی در رکورد شناگران به مقدار 68/2 ثانیه(4/12%)به وجود آورده است(جدول 4). جدول 4-مقایسهء شاخص‌های اندازه‌گیری شدهء گروه تجربی در مراحل پیش‌وپس آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) 4-میانگین شاخص‌های اندازه‌گیری شدهء گروه‌های کنترل و تجربی در مرحلهء پس‌آزمون‌ (مقایسهء اثر تمرین در شرایط طبیعی و هایپوکسی)،نشان می‌دهد که تغییر معنی‌داری (P>0/05) در افزایش آنزیم‌های CPK و LDH به ترتیب 45/16 و 12/16%، افزایش ظرفیت هوازی 48%لیتر در دقیقه(07/13%)کاهش رکورد شنای(95/14%)دارد(جدول 5)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.