Skip to main content
فهرست مقالات

رفتار ورودی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 71 تا 88)

کلیدواژه ها :

عملکرد تحصیلی ،تربیت بدنی ،رفتار ورودی

کلید واژه های ماشینی : عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت‌بدنی ، عملکرد تحصیلی ، عملکرد تحصیلی دانشجویان ، سن ، اشتغال ، رفتار ورودی ، عملکرد تحصیلی دانشجویان زن ، همبستگی ، پژوهش ، تأهل

رفتار ورودی به آمادگی فرد برای یادگیری هدف های آموزشی اطلاق می شود دستاورد های پژوهشی نشان میدهد برخی از مولفه های رفتار ورودی نقش حائز اهمیتی در عملکرد تحصیلی دارند این پژوهش به بررسی نقش مولفه های رفتار ورودی شامل سن جنسیت نحوه تامین هزنیه های تحصیلی و وضعیت اشتغال و تاهل روی عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور در سال 79- 80 می پردازد نتایج پژوهش نشان می دهد که دانشجویان در سنین 21- 25 سال نسبت به سایر گروه های سنی موفق ترند علاوه بر این عملکرد تحصیلیدانشجویان غیر شاغل و کسانی که هزینه تحصیلی شان توسط سایرین تامین می شود در مقایسه با گروه های دیگر بالاتر است که ا ین تفاوت از نظر آ ماری معنی دار می باشد نتاجی تحقطیق تفاوت آماری معنی داری بین عملکرد تحصیلی دانشجویان زن یا مدر و متاهل یا مجرد نشان نمی دهد نتایج تحقیق حاکی از وجود همبستگی معنی دار آماری بین متغیر های سن جنسیت اشتغال و نحوه تامین هزینه های زندگی با عملکرد تحصیلی است روش تحقیق پژوهش حاضر علی مقایسه ای (پس رویداد) است نمونه آماری تحقیق را 460 دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی از دانشگاه های حضوری و راه دور تشکیل می دهند که به شویه خوشه ای تصادفی انتخاب شدند برای تحلیل داده های از آمار های تحلیل رگرسیون T استیودنت همبستگی خی دو و کلمونوگراف اسمیر نوف استفاده شد.

خلاصه ماشینی:

"کوک‌1(1990)در نتیجه تحقیق خود که در این مورد در دانشگاه فلوریدا انجام شد نیز نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی در گروه سنی دانشجویان 18-22 سال و دانشجویان‌ مسن‌تر در زمینهء استفاده از روش‌های یادگیری،تفاوت معنی‌داری وجود دارد(9). در تحقیق که با عنوان عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی توسط زاهدی اصل(1374)انجام شد وجود رابطهء بین جنس و عملکرد تحصیلی دانشجویان مورد تأیید قرار گرفت. Student (4)- Chi-Square (5)- Kolmogorov Smirnov (6)- Statistical Psckage for Social Science نتایج و یافته‌های تحقیق در بررسی رفتار ورودی،نخست چهار متغیر سن،وضعیت اشتغال،تأهل و نحوهء تأمین‌ هزینه‌های تحصیلی دانشجویان با یکدیگر مقایسه شده،سپس عملکرد تحصیلی دانشجویان با ویژگی‌های فردی مختلف و همچنین همبستگی بین متغیرهای تحقیق نشان داده شده است. جدول 4-مقایسهء عملکرد تحصیلی دانشجویان در گروه‌های سنی مختلف (به تصویر صفحه مراجعه شود) (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 1-عملکرد تحصیلی آزمودنی‌ها در چهار گروه سنی مؤلفه‌های رفتار ورودی و عملکرد تحصیلی جنس-آزمون آماری نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین عملکرد تحصیلی دانشجویان‌ زن و مرد وجود ندارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 2-مقایسهء عملکرد تحصیلی دانشجویان با ویژگی‌های فردی مختلف همبستگی بین رفتار ورودی و عملکرد تحصیلی با توجه به وجود تفاوت معنی‌دار بین برخی عوامل پیشینهء تحصیلی آزمودنی‌ها،همبستگی‌ بین این عوامل با عملکرد تحصیلی دانشگاهی نیز بررسی شد. جدول 6-همبستگی بین برخی متغیرهای اسمی تحقیق با عملکرد تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بیشترین(6/72 درصد)دانشجویان دو نظام آموزشی در گروه سنی 21-25 سال شاغل به تحصیل‌اند(جدول 2)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.