Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بددنی به نقش رسانه های جمعی (رادیو، تلویزیون و نشریات) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 57 تا 78)

کلیدواژه ها :

تلویزیون ،نشریات ،رادیو ،رسانه های جمعی ،ورزش همگانی ،ورزش قهرمانی ،حرفه ای گرایی

کلید واژه های ماشینی : ورزش، رسانه‌ها، تلویزیون، گرایش مردم به ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و قهرمانی، ورزش قهرمانی، رسانه‌های جمعی، اثر رسانه‌ها بر ورزش همگانی، نقش رسانه‌های جمعی، نگرش

رسانه ها و به ویژه تلویزیون نقش زیادی در امر ورزش دارند اما این اثر با نیازهای جامعه هماهنگ نیست رسانه های جمعی به دلیل صرفه اقتصادی ورزش قهرمانی به آن گرایش بیشتری دارند از طرف دیگر در ساله ای اخیر مردم به دنبال فعالیت های تفریحی اند هدف از این تحقیق مطالعه اثر رسانه ها بر ورزش همگانی و قهرمانی و نیز یافتن رابطه میان رسانه ها و ورزش بود به این منظور پرسشنامه هایی برای اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور ارسال شده این پرسشنامه ها قبلا توسط 34 تن از نمونه ها تکمیل و اعتبار آنها با آلفای کرونباخ 89% تایید شده بود 97 پرسشنامه تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت نتایج پژوهش نشانداد رسانه های جمعی اثر معنی داری روی تغییر نگرش و رفتار مردم نسبت به ورزش کردن دارند البته این اثر در مورد گرایش ها صرفا اعتقاد به فعالیت بدنی بیشتر بود رسانه های جمعی به طور کلی ترجیح می دهند به ترویج و نشر ورزش قهرمانی به پردازند دلیل این مسئله سود اقتصادی حاصل از این بخش از ورزش است تحلیل عاملی اطلاعات نشان داد مهمترین عامل موثر در ورزش همگانی و قهرمانی تاکید همزمان روی هر دو آنهاست رابطه کم 20 در صد اما معنی داری 01/0< p بین توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و رسانه ها وجود دارد این یافته ها با پژوهش های قبلی همخوانی دارد 20% تغییرات در ورزش همگانی و قهرمانی مربوط به رسانه هاست و 80% باقیمانده به عوامل دیگری مربوط می شود

خلاصه ماشینی:

"حرکت شمارهء 16-ص ص:78-57 تاریخ دریافت:11/12/81 تاریخ تصویب:12/04/82&gt;مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه‌های جمعی‌ (رادیو،تلویزیون و نشریات)در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی فرزاد غفوری‌1-دکتر حسین رحمان‌سرشت-دکتر هاشم کوزه‌چیان-دکتر محمد احسانی‌ دانش‌آموختهء مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس-استاد دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس-استادیار دانشگاه تربیت مدرسچکیده رسانه‌ها و به ویژه تلویزیون،نقش زیادی در امر ورزش دارند،اما این اثر با نیازهای جامعه‌ هماهنگ نیست. (1)- Vrije این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش‌های زیر است: 1-آیا رسانه‌های جمعی(تلویزیون،رادیو و نشریات)،موجب تغییر نگرش مردم نسبت به‌ ورزش می‌شوند؟ 2-آیا رسانه‌های جمعی،بر تغییر رفتار مردم نسبت به ورزش مؤثرند؟ 3-رسانه‌های جمعی به ورزش قهرمانی توجه دارند یا همگانی و آیا روند کنونی با هدف‌های تربیت بدنی و ورزش همسویی دارد؟ 4-آیا رسانه‌های جمعی از راهبرد منسجم و هماهنگ در توسعهء ورزش پیروی می‌کنند؟ 5-رسانه‌های جمعی تا چه حد در جهت تقاضای اجتماعی برای ورزش همگانی و قهرمانی‌ حرکت می‌کنند؟روش تحقیق هدف از انجام پژوهش حاضر،تعیین میزان تأثیر رسانه‌های جمعی بر گرایش مردم به ورزش‌ همگانی-قهرمانی بود. برای دست‌یابی به این هدف،اهداف ویژه‌ای تعیین شد: 1-میزان اثر و وزن هر کدام از عوامل مربوط به رسانه‌ها روی ورزش ورزش همگانی و قهرمانی 2-رابطهء میان رسانه‌ها و ورزش همگانی و قهرمانی 3-بررسی اینکه رسانه‌های جمعی تا چه حد از راهبرد منسجم و هماهنگ در توسعهء ورزش‌ پیروی می‌کنند. جدول 6-نتایج تحلیل عاملی تأییدی در مورد خرده مقیاس ورزش همگانی و قهرمانی و تعیین وزن هر عامل در مجموع اهمیت توجه به ورزش همگانی و قهرمانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بحث و نتیجه‌گیری اثر رسانه‌های جمعی روی همهء جنبه‌های زندگی انسان،بر کسی پوشیده نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.